Smittläget inom vård och omsorg

Här hittar du uppdaterad information om läget i Östersunds kommuns vård- och omsorgsverksamhet. Redovisningen omfattar hur många personer som är smittade av covid-19 inom våra verksamheter, samt vilka särskilda boenden som drabbats av smitta.

Vård och omsorgsnämnden i Östersunds kommun ansvarar bland annat för:

  • 24 särskilda boenden inklusive korttidsboenden (662 platser)
  • Cirka 2 000 medborgare som har insatser från hemtjänst
  • 80 LSS-bostäder

Inklusive timanställda har vi cirka 2 800 medarbetare i Vård- och omsorgsförvaltningen. Med det som utgångspunkt ser uppgifterna för spridningen av coronaviruset inom Östersunds kommuns verksamheter ut så här i dagsläget.

Smittotal per vecka, till och med Vecka 9 2022

Torsdag 3 mars 2022

Antal smittade brukare: 429
Varav tillfrisknade brukare: 347
Varav avlidna brukare: 38
Antal smittad personal: 824

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Björkbacka, Häradsgården, Mobacka, Myran, Rådmansgatan, Tallbacka, Trossgränd, Ängegården

Torsdag 24 februari 2022

Antal smittade brukare: 405
Varav tillfrisknade brukare: 325
Varav avlidna brukare: 38
Antal smittad personal: 808

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Brännagården, Häradsgården, Mobacka, Myran, Rådmansgatan och Trossgränd

Torsdag 17 februari 2022

Antal smittade brukare: 378
Varav tillfrisknade brukare: 300
Varav avlidna brukare: 38
Antal smittad personal: 787

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Hemgården, Häradsgården, Mobacka och Rådmansgatan

Torsdag 10 februari 2022

Antal smittade brukare: 359
Varav tillfrisknade brukare: 260
Varav avlidna brukare: 38
Antal smittad personal: 761

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Björkbacka, Bonden, Hemgården, Häradsgården, Rådmansgatan, Skogsbruksvägen 131 och Trossgränd

Torsdag 3 februari 2022

Antal smittade brukare: 332
Varav tillfrisknade brukare: 238
Varav avlidna brukare: 38
Antal smittad personal: 714

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Björkbacka, Häradsgården, Rådmansgatan, Skogsbruksvägen 131, Solsången, Trossgränd och Västervik

Torsdag 27 januari 2022

Antal smittade brukare: 308
Varav tillfrisknade brukare: 216
Varav avlidna brukare: 37
Antal smittad personal: 648

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Björkbacka, Fältvägen, Häradsgården, Skogsbruksvägen 131, Skogsbruksvägen 133, Solsången, Trossgränd och Västervik

Torsdag 20 januari 2022
Antal smittade brukare: 272
Varav tillfrisknade brukare: 181
Varav avlidna brukare: 37
Antal smittad personal: 553

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Ängegården, Löjtnantsgården, Skogsbruksvägen 131, Skogsbruksvägen 133, Tallbacka, Sjöängen, Häradsgården, Fältvägen och Solsången

Torsdag 13 januari 2022

Antal smittade brukare: 250
Varav tillfrisknade brukare: 160
Varav avlidna brukare: 36
Antal smittad personal: 458

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Ängegården, Löjtnantsgården, Skogsbruksvägen 131, Skogsbruksvägen 133, Tallbacka, Sjöängen och Häradsgårdens korttidsboende

Fredag 7 januari 2022

Antal smittade brukare: 224
Varav tillfrisknade brukare: 160
Varav avlidna brukare: 36
Antal smittad personal: 405

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Ängegården, Löjtnantsgården och Skogsbruksvägen 133

Måndag 3 januari 2022

Antal smittade brukare: 201
Varav tillfrisknade brukare: 160
Varav avlidna brukare: 35
Antal smittad personal: 396

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Ängegården

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-10