Publicerad 2019-05-08

Vinnaren av arkitekttävlingen!

Och vinnaren är... Longva arkitekters förslag Nya Rum!

Nya Rum

Motivering:

Nya rum är det förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att komplettera och utveckla tävlingsområdet. Förslaget kännetecknas av en välkomponerad och karaktäristisk arkitektur med stor lyhördhet för byggnadsminnet Östersunds rådhus och platsens övriga kvaliteter. Med utgångspunkt i beprövade metoder och lösningar kommer Nya rum att kunna utvecklas till en byggnad som svarar väl mot både dagens och framtidens behov.

Text från arkitektteamet:

" I konkurransefasen är flera tillnärmningar till arkitektonisk gestaltning av det nya kommunhuset undersökt. En tillnärmning kan vara en nytolkning av den ationalromantiska arkitekturen, så att kommunhuset kunde blivit en expressiv och «organisk» utökning av rådhuset från 1912. En annan ide kunde vara att lägga nybyggnationen tätt upp mot arkitekturen i biblioteket, så att kommunhus och bibliotek bildar en ram runt rådhuset. Båda dessa strategierna är relevanta.

Undersökningarna har inte desto mindre konkluderat med ett annat koncept: att rådhuset skall bli som en «neutral» bakgrund för rådhus och bibliotek, med en enhetlig och tidlös arkitektur. De första idéerna var att föreslå nybyggnationen i tegel, men en lätt fasad kommer att göra den stora volymen mindre monolitisk, och i mindre grad konkurrera med de existerande volymerna. Vi föreslår en lätt fasad i förpatinerad rödbrun koppar och glas. Färgen på kopparen knyter nybyggnationen till rådhuset.
Stora glasarealer kommer att ge mycket dagsljus. Vi föreslår i tillägg en nedtrappning av fasaden för varje våning som kommer att göra volymen lättare.

Invändigt föreställer vi oss naturmaterial som ljus lokal natursten i golv (i gemensamhetsområden) och ljust trä som gran och furufaner.
Arkitekturen är både samtidig och tidlös, med klara referenser till nordisk modernism."

Handlingar till förslaget:

Nya Rum PlanscherPDF
Nya Rum Teknisk beskrivningPDF

Flygbild över rådhuskvarteret med förslaget Nya Rum inmonterat.

Perspektiv över rådhuskvarteret.

Perspektiv från "trädgården"

Östersunds kommun och Sveriges Arkitekter bjöd våren 2018 in till en arkitekttävling för utformningen av det nya kommunhuset. Det var ett stort intresse för att vara med i tävlingen, men bara fyra arkitektteam valdes ut att få rita ett förslag var.

Se förslagen som inte vann nedan:

Mitt Östersund

Text från arkitektteamet:

"Det Nya Kommunhuset ska förstärka kopplingar mellan det gamla och nya och framförallt öppna upp och välkomna både besökare och anställda. Ett nytt helhetsgreppet och nytänkande av utomhusområdena som både visar vägen men också knyter ihop och stärker förhållandet till de historiska grannarna såväl som staden som helhet. Förslagets fyra volymer har placerats förskjutna efter noggranna studier av komposition, solförhållande och funktion. Ett respektfullt tillägg till det för Östersund så identitetsgivande Rådhus men som också vågar sticka fram näsan och markera sig i stadsbilden och i Rådhusparken. En ny samlande mittpunkt för alla strategiskt placerad mellan Stadskärna, Universitet och Boende, men där man även hittar sin egen plats i solen, inne såväl som ute. En ny form av organisering säkrar de bästa arbetsplatserna och ger nya möjligheter för att samarbeta och bryta ner gränser. Det är också en byggnad som kopplar ihop inne och ute och där man kan känna och se årstidernas skiftningar. Välkommen till Mitt Östersund."

Handlingar till förslaget:

Mitt Östersund - TextPDF
Mitt ÖstersundPDF

Översiktsbild på Rådhuskvarteret med förslaget på nytt kommunhus inmonterat.

Perspektiv över rådhuskvarteret.

Fotomontage på rådhuskvarteret med förslaget på nytt kommunhus inmonterat.

Perspektiv från Rådhusgatan

Öppna Terrasser

Text från arkitektteamet:

"Förslaget tar sin utgångspunkt i Östersunds stadskärna som med trappande och sluttande nivåer upp från Storsjöns strand successivt erbjuder allt öppnare vyer ut över stadslandskapet och den omgivande fjällnaturen. Vi tänker oss här ett nytt och till karaktären öppet kommunhus som med lätt horisontalitet inpassas just bakom Rådhuset, som med sin tyngd redan utgör en tydlig hörnsten i kvarteret. Interiören inspireras av Jämtländska material, ladans robust funktionella generalitet, och dess silade ljus som får fylla lokalerna och förstärka känslan av transparens."

Handlingar till förslaget:

Öppna terasserPDF

Flygbild över rådhuskvarteret med förslaget Öppna Terasser inmonterat på.

Flygbild från nordväst

Vy från Rådhusgatan - entréplatsen

Östersunds stadsfoajé

Text från arkitektteamet:

"...Låt oss ge Östersund en ny, öppen och ljus stadsfoajé. En byggnad och utemiljö som smälter in naturligt i stadsväven. En byggnad som nästan oansenligt styr platsen framåt, genom en avslappnad och öppet modest arkitektur och som samtidigt möter rådhuset som monument, med en enad och likställt stark karaktär. Östersunds stadsfoajé lagar ett historiskt sår och förbinder återigen platsen med centrala Östersund. Den nya byggnaden definierar både om gaturummen så väl som öppnar upp äldre siktlinjer och passager.

Samtidigt har utformningen av landskapet en viktig roll för rörelsen inom och genom platsen. Viktiga stråk binder ihop platsen och leder besökare mot den stora huvudentrén. Mellan stråken fylls landskapet av vegetation, inspirerat från de jämtländska natur- och kulturlandskapen. Den vilda vegetationen formas för att både kunna erbjuda ekologiska funktioner och estetiska uttryck.

Kommunens arbetsplatser bli en inspirerande miljö med rum som ger möjlighet till flera olika stämningar och krav. Där kan människor trivas, verka och utvecklas i gemensamma diskussioner så väl som i tystnad och koncentration. Ett nytt kontorskoncept som bara kan bli välfungerande om byggnadens koncept är baserat på anpassning och flexibilitet. Samtidigt som byggnaden måste erbjuda anställda och besökare flera olika typer av rum förlorar byggnaden aldrig sin effektivitet och tydliga genomströmning."

Handlingar till förslaget:

Östersunds stadsfoajé A1PDF
Östersunds stadsfoajé HäftePDF

Flygbild över rådhuskvarteret med förslaget Östersunds stadsfoajé

Vy från Rådhusgatan

Sidan uppdaterad 2019-05-10

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen