Coronainformation för barn och vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Om du misstänker att du eller ditt barn har corona

Vanliga frågor och svar

Stanna hemma eller inte

Är det ok att ta ett snabbtest för att kontrollera om ett barn/elev har covid-19 eller inte?

Svar: Nej det är inte okej att ta ett snabbtest och sedan komma tillbaka till verksamheten. Detta gäller både barn/elever och vår personal på skolorna. De tester som skolan accepterar är PCR-tester via Region Jämtland Härjedalen. Detta eftersom man inte med säkerhet kan avgöra tillförlitligheten i de tester som finns i handeln idag. Dialog har förts med smittskydd i frågan.

Om vi har varit utomlands, vad gäller för barn i förskola och skola?

Svar: Aktuell information om vad som gäller efter utlandsvistelse hittar du på Folkhälsomyndighetens sida

Vad gäller om mitt barn som går i förskolan har symtom?

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Vad gäller om mitt barn som går i grundskolan (förskoleklass-åk 9) har symtom?

Svar: Om ett barn i förskoleklass eller högre årskurs har symtom bör vårdnadshavare boka tid för provtagning. Tidsbokning sker via 1177.se.

  • Om provtagningen visar att barnet har covid-19
    Om testet visar att barnet har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan om barnet har blivit friskt och minst sju dygn har gått sedan barnet fick symtom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att barnet i övrigt känner sig friskt.

Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning

Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning gäller följande rekommendationer (samma rekommendationer som för barn i förskola):

  • Om barnet är helt symptomfri tidigare än 7 dagar (INGET symptom alls) så kan barnet komma tillbaka efter 2 sådana friska dagar. Med andra ord kan barnet/eleven tidigast komma tillbaka på dag 4.
  • Om barnet har fortsatt symptom kan det komma tillbaka efter 7 dagar under förutsättning att de sista två dagarna (dag 6 och 7) är utan feber och gott allmäntillstånd.

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Om en familjemedlem har provtagits för covid-19, vilka ska stanna hemma från förskola/skola då?

Svar: Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Vad gäller om en familjemedlem har bekräftad covid-19?

Svar: Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Om vårt barn som går på förskolan har symtom, får barnets syskon komma på förskolan/skolan?

Svar: Ja, syskon får komma till verksamheten även om någon är hemma med symptom. Kom ihåg att det sjuka barnet INTE får följa med vid lämning och hämtning. 

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Håll avstånd till personal och andra personer vid lämning och hämtning i våra verksamheter. Respektera de förhållningsregler som finns på just din förskola eller skola.

Om du har symptom får du inte lämna och hämta ditt barn i förskola eller skola.

Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om smitta finns i hemmet

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, på grund av pandemin och du inte har rätt till förskola så ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Vid en eventuell stängning av en verksamhet har du som vårdnadshavare rätt till omsorg om din arbetsgivare anser att du har en samhällsviktig tjänst. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna ha samhällsviktig tjänst för att ni ska erbjudas omsorg. Du behöver inte rapportera in något i förväg till kommunen.

Om barnet har växelvis boende så förväntas den vårdnadshavare som inte har samhällsviktig tjänst att ta hand om barnet vid en eventuell stängning.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer används först när en stängning blir aktuell.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad innebär besöksförbudet till kommunens skollokaler?

Svar: Skolornas och förskolornas besöksförbud innebär att bara behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn, elever och personer som har arbete att utföra i lokalerna.

Rektorn beslutar om vilka regler som gäller för lämning och hämtning av barnen. De här rutinerna behöver utformas på varje skola och förskola eftersom det ser lite olika ut.

Är det stor risk för trängsel i tamburen eller hallen kan det innebära att du får lämna eller hämta ditt barn utomhus, utan att gå in i skolans lokaler. Det är viktigt att du respekterar skolans regler.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-13