Coronainformation för barn och vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Vanliga frågor och svar

Stanna hemma eller inte

Om vi har varit utomlands, vad gäller för barn i förskola och skola?

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kommer hem från en utlandsresa ska stanna hemma och undvika nära kontakter i 7 dagar efter återkomst till Sverige. Vårdnadshavare och elever i grundskola ska provta sig för covid-19 vid hemkomst och ytterligare 5 dagar senare. Förskolebarn behöver däremot inte provtas, om det inte är absolut nödvändigt.

Det här innebär att om en familj väljer att åka utomlands så kan inte barnet komma på förskolan/skolan veckan efter hemkomst.

Mer information om inresa till Sverige efter utlandsvistelse hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller om mitt barn som går i förskolan har symtom?

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller om mitt barn som går i grundskolan (förskoleklass-åk 9) har symtom?

Svar: Om ett barn i förskoleklass eller högre årskurs har symtom bör vårdnadshavare boka tid för provtagning. Tidsbokning sker via 1177.se.

Om provtagningen visar att barnet har covid-19
Om testet visar att barnet har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan om barnet har blivit friskt och minst sju dygn har gått sedan barnet fick symtom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att barnet i övrigt känner sig friskt.

Om provtagningen visar att barnet inte har covid-19
Om barnet tagit ett PCR-test som visar att hen inte har covid-19 kan barnet gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när hen är frisk.
Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller om barnet tagit ett antigentest (snabbtest) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning
Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning gäller följande rekommendationer (samma rekommendationer som för barn i förskola):

  • Om barnet är helt symptomfri tidigare än 7 dagar (INGET symptom alls) så kan barnet komma tillbaka efter 2 sådana friska dagar. Med andra ord kan barnet/eleven tidigast komma tillbaka på dag 4.
  • Om barnet har fortsatt symptom kan det komma tillbaka efter 7 dagar under förutsättning att de sista två dagarna (dag 6 och 7) är utan feber och gott allmäntillstånd.

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag ta ett snabbtest om mitt barn har symptom?

Svar: Nej, snabbtester för provtagning av Covid-19 är inte godkända för att barn eller elever ska kunna återgå till verksamheten. Godkänd test är PCR-test via Region Jämtland/Härjedalen.

Om en familjemedlem har provtagits för covid-19, vilka ska stanna hemma från förskola/skola då?

Svar: Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Vad gäller om en familjemedlem har bekräftad covid-19?

Svar: Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Om vårt barn som går på förskolan har symtom, får barnets syskon komma på förskolan/skolan?

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Håll avstånd till personal och andra personer vid lämning och hämtning i våra verksamheter. Respektera de förhållningsregler som finns på just din förskola eller skola.

Om du har symptom får du inte lämna och hämta ditt barn i förskola eller skola.

Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om smitta finns i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har blivit permitterad/eller arbetar deltid/studerar på deltid. Får mina barn gå till förskola och fritidshem ändå?

Svar: När det gäller förskola så får barn vars vårdnadshavare arbetar deltid, är permitterade på deltid eller studerar på deltid erbjudas omsorg i den omfattning vårdnadshavarens arbetstid eller studietid, plus restid kräver. Det vill säga om vårdnadshavaren är ledig ska också barnet vara det. Detta gäller från 17 maj till 31 augusti.

När det gäller fritidshem så får elever vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon, arbetssökande eller permitterade inte använda sin plats under perioden 17 maj till den 31 augusti. (Eleverna behåller dock sin plats men behöver inte betala för den).

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i Tempus.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Jag är arbetslös. Får mina barn gå till förskola och fritidshem ändå?

Svar: När det gäller förskola så erbjuds barn vars vårdnadshavare är arbetssökande 15 timmar i veckan. Detta gäller från 17 maj till 31 augusti.

När det gäller fritidshem så får elever vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon, arbetssökande eller permitterade på heltid inte använda sin plats under perioden 17 maj till den 31 augusti. (Eleverna behåller dock sin plats men behöver inte betala för den).

Om du som vårdnadshavare blivit arbetslös så ska du meddela ditt nya behov i Tempus.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Jag är föräldraledig med syskon. Får mina barn gå till fritidshem ändå?

Svar: När det gäller fritidshem så får elever vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon, arbetssökande eller permitterade inte använda sin plats under perioden 17 maj till den 31 augusti. (Eleverna behåller dock sin plats men behöver inte betala för den).

Om det gäller dig ska du meddela ditt nya behov i Tempus.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, på grund av pandemin och du inte har rätt till förskola så ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Kommer förskolor och grundskolor att stänga?

Svar: I dagsläget är förskolorna och grundskolorna öppna. Vi eventuella utbrott av Covid-19 i våra verksamheter kan vi snabbt behöva vidta åtgärder där vi stänger en verksamhet tillfälligt under ett par dagar. Vid en sådan situation informeras du som vårdnadshavare via mail eller Tempus.

Beroende på hur smittspridningen ser ut på varje skola så gör skolan en egen risk- och konsekvensanalys för att identifiera lämpliga åtgärder - där distansundervisning kan vara en åtgärd om behov finns. Att det ser olika ut beror på att våra grundskolor i kommunen har olika förutsättningar.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Vid en eventuell stängning av en verksamhet har du som vårdnadshavare rätt till omsorg om din arbetsgivare anser att du har en samhällsviktig tjänst. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna ha samhällsviktig tjänst för att ni ska erbjudas omsorg. Du behöver inte rapportera in något i förväg till kommunen.

Om barnet har växelvis boende så förväntas den vårdnadshavare som inte har samhällsviktig tjänst att ta hand om barnet vid en eventuell stängning.

Till information om samhällsviktiga tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer används först när en stängning blir aktuell.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad gäller i skolmatsalarna där elever tar mat själva från en matbuffé?

Svar: Riksdagen tog den 17 juni 2020 beslut om lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att om man serverar mat till en på förhand bestämd krets människor, exempelvis personalrestauranger och skolmatsalar, så omfattas man inte av lagen.

Det innebär att det nu inte är några särskilda regler för måltidssituationen på skola och förskola. Det som gäller på skolan/förskolan i klassrum, lekrum, i korridorer, på raster och så vidare gäller även i matsalen. Och det som gäller är Folkhälsomyndighetens råd till skola, förskola och gymnasium samt föreskriften HSLF-FS 2020:12.

Dessa åtgärder gäller för närvarande inom Måltidsservices verksamheter

  • Vi behåller avståndsmarkeringar på golven i matsalarna
  • Vi behåller anslag/informationsplanscher om smittspridning i matsalar och kök
  • Vi behåller rutinen kring förhöjd hygien i köken

Vad innebär tillträdesförbud till kommunens skollokaler?

Svar: Det råder besöksförbud i kommunens förskolor / fritidshem / grundskolor / grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att utföra i lokalerna. Rektor är ytterst ansvarig och beslutar om vem/vilka som är behöriga att vistas i våra lokaler. 

  • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
  • Alla andra personer är förbjudna att vistas i lokalerna tills vidare. Våra skolor hålls öppna tills något annat beslut tas.

Övriga verksamheter

Kommer fritidsgårdarna vara öppna som vanligt?

Svar: Fritidsgårdarna håller öppet som vanligt för ungdomarna med ordinarie öppettider. Vi har fortsättningsvis en corona-anpassad verksamhet med vissa begränsningar, till exempel antal personer per rum. Fritidsgårdarna fortsätter arbeta vidare med de digitala mötesplatser som ska finnas parallellt med de fysiska mötesplatserna.

Kontakta gärna närmaste gård för mer information.

Kontaktuppgifter till fritidsgårdarna

Hur påverkas Kulturskolans verksamhet?

Svar: Nu har Kulturskolan stängt för sommaren. Vi öppnar igen i augusti och då hoppas vi att all undervisning kan bedrivas fysiskt på plats igen. Trevlig sommar!

Kontaktuppgifter till Kulturskolan

Barnens egna frågor

Kan skolan komma att stängas?

Svar: Skolan kommer bara stängas om regeringen i Sverige säger åt oss i Östersund att vi ska göra det. Det kanske kan bli så att skolorna stänger bara i någon del av Sverige men inte här i Jämtland. Det beror på om regeringen och Folkhälso­myndigheten märker att det är så många i Jämtland som är sjuka i corona att ni som går i skolan måste vara hemma för att inte sprida smitta vidare.

Hur kan jag lita på skolan om jag inte känner mig säker här?

Svar: Alla som går i skolan kan lita på att skolan gör sitt allra, allra bästa för att det inte ska hända dig något när du är i skolan. Som du säkert vet får de som är sjuka och kan smittas inte komma till skolan eller fritids. Städarna städar redan skolan extra noga, även på ställen som inte syns men där många tar på med händerna, handtag och bänkar och så. I matsalen får man inte vara för många åt gången och inte trängas. Idrotten ska helst vara utomhus om det går.

Vad händer om rektorn får corona?

Svar: Om rektorn får corona har alla rektorer i Östersund redan bestämt vem som blir rektor i stället under tiden som din egen rektor blir frisk.

Kommer vi få distansutbildning? Vad betyder det och vad ska vi göra då?

Svar: Förra våren fick alla elever som som gick i årskurs 6, 7, 8 och 9 prova på att ha distansundervisning. När hela klassen hade distansundervisning fick man följa sitt vanliga schema men sitta hemma vid datorn och plugga. Ni som är yngre skulle kunna få både datorläxor och vanliga skrivläxor som ni kunde göra hemma. Men vi hoppas verkligen att skolorna inte ska behöva stänga.

Några av skolorna har distansundervisning för högstadiet då och då. Då berättar skolan och dina lärare för dig vad du ska göra och du kan alltid fråga din lärare om du har en fråga.

Om någon i din familj har fått corona så ska du och hela din familj stanna hemma tills ni är friska. Då kan dina föräldrar prata med din skola, så att du kan få skoluppgifter du kan göra hemma.

Om skolan stänger, får den som vill vara i skolan istället för hemma och hur gör vi för att hämta våra grejer?

Svar: Skolan kommer inte att vara låst även om vi måste ”stänga” och ni får jobba hemma med distansundervisning. Om man behöver mycket hjälp kommer till exempel studiegårdarna på högstadiet att vara öppna i alla fall. Du kommer också kunna hämta dina skolböcker och din dator.

Det är era lärare som bestämmer hur ni ska göra med ämnen som syslöjd och idrott om ni har distansundervisning.

Vad kommer hända med mina betyg om vi måste jobba hemifrån?

Svar: Du ska som vanligt göra ditt bästa även om du jobbar hemifrån med distans­under­visning. Det är samma betygskrav som gäller. Men kom också ihåg att du alltid kan höja ett betyg nästa termin om det inte blev så bra den här terminen.

Film med barnens frågor

Under våren 2020 fick barnen ställa frågor om coronaviruset. Här kan du se vilka frågor de hade då.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-27