Coronainformation för företagare

Här hittar du information om vilket stöd ditt företag kan få från kommunen och tips på var du kan vända dig för mer information.

Händer som pekar och gör affärer över rött bord

Samlad företagarinformation

Med anledning av coronaviruset har Verksamt samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Samlad information till företag till följd av coronaviruset - Verksamtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hit kan du vända dig

Näringslivskontoret

Om du behöver stöd så kan du kontakta kommunens näringslivs­kontor. Näringslivs­kontoret svarar på frågor och lotsar dig som företagare till rätt part i olika frågor.

Ni når oss via: foretagslots@ostersund.se

Regionens coronastöd

Region Jämtland Härjedalen erbjuder flera företagsstöd som specifikt syftar till att mildra coronakrisens negativa effekter.

Coronastöd - Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Hitta information

Vem på kommunen kan jag kontakta om jag har frågor om företagande och näringsliv?

Svar: Då kan du kontakta kommunens näringslivskontor. Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivninglänk till annan webbplats

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Var kan jag hitta mer information som kan hjälpa mig och mina medarbetare i samband med corona?

Svar:

 • Almilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Regeringen har fattat beslut att öka Almis lånefond där företag kan få utökat stöd.
 • Arbetsrättsliga frågor
  Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
 • Bygga, bo och miljö
  Om du behöver ta kontakt när det gäller el, miljö, avfall med mera finns snabba länkar här.
 • Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
  Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Företagarnalänk till annan webbplats
  Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
 • Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om bland annat sjuklönekostnader, karensavdrag, smittbärarpenning, sjukpenning, vård av sjukt barn med mera.
 • Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Här finns samlad information som berör corona-pandemin där företag kan få hjälp.
 • Krisinformation.selänk till annan webbplats
  Krisinformation från svenska myndigheter.
 • Regeringskanslietlänk till annan webbplats
  Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
 • Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter).
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
  Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.
 • Verksamt.selänk till annan webbplats
  Verksamt.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Ekonomiskt stöd

Mitt företag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare för utökade låne- och garantimöjligheter?

Svar: Regeringen har presenterat åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

 • Lånegaranti
  Regeringen föreslår att små och medelstora företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter ska få möjlighet till statlig lånegaranti.
  Läs mer om lånegaranti på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Almi
  För att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Almi får också extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.
  Läs mer om lånefonden på Almis webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Svensk Exportkredit
  Svensk Exportkredits låneram ökas och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.
  Läs mer på Svensk Exportkreditlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Exportkreditnämnden
  Exportkreditnämndens har nya garantier för företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.
  Läs mer på Exportkreditnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Riksbanken
  Riksbanken meddelat att de lånar ut mer pengar till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.
  Läs mer i Riksbankens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Företagsakuten
  Riksgälden ställer ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen.
  Läs mer om Företagsakuten hos Riksgäldenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan krisdrabbade företag söka ekonomiskt bidrag hos kommunen?

Svar: Kommunen har inga bidrag som krisdrabbade företag kan söka. Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en bra sammanställning för dig som företagare på alla åtgärder som tillfälligt beslutats med anledning av coronaviruset.

Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för första och andra kvartalet 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Läs mer om förslaget i regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av mat

Vad är det för regler som gäller för restaurang, café och bar?

Den första juni 2021 ändrades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Vi vill här försöka reda ut vad som gäller.


Svar: Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lagstiftning som reglerar trängsel på restauranger, caféer och liknande. Den nya lagen heter Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att kommunerna nu tar över ansvaret för tillsyn av serveringar från smittskyddsläkare. Utifrån lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37).länk till annan webbplats

Vem gäller reglerna för?

Reglerna gäller för den som driver ett serveringsställe. Med serveringsställe menas en plats där det bedrivs näringsverksamhet som består av att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på plats. Ordet näringsverksamhet tar sikte på att syftet med verksamheten är att gå med vinst.

Förändringar i regelverket

Den 1 juni 2021 ändrades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37). Nedan anges de mest betydande förändringarna:

 • Serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 22:30 och 05:00. Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, alltså avhämtning/take away.
 • På serveringsställen som är en del av en handelsplats, och inte endast kan nås via egna entréer: restriktionen att ett sällskap högst får bestå av en person tas bort.

Ytterligare information angående ovanstående finns i miljö och hälsas informationsfolder.

För mer information:

Om du har frågor eller funderingar är du också välkommen att kontakta Miljö och Hälsa på telefon 063-14 30 00 eller e-post miljoochhalsa@ostersund.se

Anslag:

Anslag att skriva ut om hur gäster kan minska smittspridning:

Håll säkert avstånd och undvik att smitta andraPDF


Mitt företag vill erbjuda hemleverans av mat. Vad ska vi tänka på?

Svar: Om ditt företag vill erbjuda hemleverans av mat är det viktigt att du skyddar livsmedlen och säkerställer säker hantering även under transporten. Här följer några punkter som ni livsmedelsföretagare behöver komma ihåg när det gäller just hemkörning:

 • Maten ska vara packad eller omsluten på ett sätt så att den skyddas mot kontaminering (förorening).
 • Ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Den får inte leda till att livsmedel transporteras i för hög eller för låg temperatur. Vid kortare transporter kan det för varm mat räcka med en värmeisolerande väska och för kall mat en isolerad låda med kylklamp.
 • Livsmedelsverksamheten ska alltid kunna svara på frågor om matens innehåll. Du behöver särskilt säkerställa att du kan återge allergener korrekt till din kund.
 • Ett företag som fraktar livsmedel kontinuerligt och organiserat är att betrakta som livsmedelsföretag och får inte lov att bedrivas utan att först ha anmält verksamheten till Miljö och hälsa.

Hör av dig till oss på Miljö och hälsa om du vill komma igång med hemleverans på 063‑14 30 00 knappval 3.

Personalfrågor

Hur gör jag för att avgöra om min medarbetare är samhällsviktig?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om du som arbetsgivare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska du vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid arbetsrättsliga frågor?

Vart vänder jag mig som företagare vid frågor om sjuklönekostnader, karensavdrag, vård av sjukt barn med mera?

Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om reglerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minska smittspridning

Vad bör butiker, köpcentrum och gallerior göra för att minska smittspridningen?

Svar: Från och med 10 januari gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Lagen reglerar nedanstående områden:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för privata sammankomster
 • Badhus, gym- och sportanläggningar
 • Handelsplatser

Länsstyrelsen kontrollerar att regler kopplade till lagen följs. Har du som företagare funderingar, så är du välkommen att vända dig till Länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-25