Coronainformation för företagare

Här hittar du information om vilket stöd ditt företag kan få från kommunen och tips på var du kan vända dig för mer information.

Åtgärder för det lokala näringslivet

Östersunds kommun har satt in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i samband med coronautbrottet.

Uteserveringar i Östersund får öppna i förtid

Östersunds kommun har tagit beslut om att bevilja markupplåtelse för uteserveringar för perioden 20 mars till 30 september. Detta i hopp om att underlätta för stadens restaurangägare.

2020-03-22: Klart att uteserveringar i Östersund får öppna i förtidlänk till annan webbplats

Skjuter upp debitering av avgifter

För att underlätta för företag, när så många har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset, har Östersunds kommun beslutat att skjuta upp debiteringar av avgifter till, i första läget, den 1 september.

De avgifter som skulle fakturerats till företag under perioden 18 mars till 31 augusti skjuts upp så att de i stället faktureras med betaldag tidigast 1 september.

De avgifter det handlar om är sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

Företag behöver inte göra något för att få uppskjuten betalning. Antingen kommer ingen faktura i närtid, eller så kommer det faktura med betalningsdag 1 september.

2020-03-17: Kommunen skjuter upp debitering av avgifterlänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig för stöd

Näringslivskontoret

Om du behöver stöd så kan du kontakta kommunens näringslivs­kontor.

Näringslivs­kontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa dig som företagare till rätt part i olika frågor.

Ni når oss via: foretagslots@ostersund.se

Regionens näringslivs­support

Region Jämtland Härjedalens Näringslivssupport har nu stängt.

Vanliga frågor och svar

Hitta information

Vem på kommunen kan jag kontakta om jag har frågor om företagande och näringsliv?

Svar: Då kan du kontakta kommunens näringslivskontor. Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivninglänk till annan webbplats

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Var kan jag hitta mer information som kan hjälpa mig och mina medarbetare i samband med corona?

Svar:

 • Almilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Regeringen har fattat beslut att öka Almis lånefond där företag kan få utökat stöd.
 • Arbetsrättsliga frågor
  Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
 • Bygga, bo och miljö
  Om du behöver ta kontakt när det gäller el, miljö, avfall med mera finns snabba länkar här.
 • Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
  Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Företagarnalänk till annan webbplats
  Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
 • Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om bland annat sjuklönekostnader, karensavdrag, smittbärarpenning, sjukpenning, vård av sjukt barn med mera.
 • Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Här finns samlad information som berör corona-pandemin där företag kan få hjälp.
 • Krisinformation.selänk till annan webbplats
  Krisinformation från svenska myndigheter.
 • Regeringskanslietlänk till annan webbplats
  Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
 • Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter).
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
  Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.
 • Verksamt.selänk till annan webbplats
  Verksamhet.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Ekonomiskt stöd

Mitt företag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare för utökade låne- och garantimöjligheter?

Svar: Regeringen har presenterat åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

 • Lånegaranti
  Regeringen föreslår att små och medelstora företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter ska få möjlighet till statlig lånegaranti.
  Läs mer om lånegaranti på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Almi
  För att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Almi får också extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.
  Läs mer om lånefonden på Almis webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Svensk Exportkredit
  Svensk Exportkredits låneram ökas och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.
  Läs mer på Svensk Exportkreditlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Exportkreditnämnden
  Exportkreditnämndens har fått utökade kreditgarantier och med minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. En ny garanti för snabbare och säkrare betalning till svenska exportföretag införs också.
  Läs mer på Exportkreditnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Riksbanken
  Riksbanken meddelat att de lånar ut mer pengar till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.
  Läs mer i Riksbankens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan krisdrabbade företag söka ekonomiskt bidrag hos kommunen?

Svar: Kommunen har inga bidrag som krisdrabbade företag kan söka. Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en bra sammanställning för dig som företagare på alla åtgärder som tillfälligt beslutats med anledning av coronaviruset.

Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror.

Du kan läsa mer om tillfällig rabatt på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av mat

Vad är det för regler som gäller för restaurang, café och bar?

Svar: Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lagstiftning som reglerar trängsel på restauranger, caféer och liknande. Den nya lagen heter Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att kommunerna nu tar över ansvaret för tillsyn av serveringar från smittskyddsläkare. Utifrån lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37).länk till annan webbplats

Vem gäller reglerna för?

De nya reglerna gäller för den som driver ett serveringsställe. Med serveringsställe menas en plats där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på plats. Ordet näringsverksamhet tar sikte på att syftet med verksamheten är att gå med vinst. En ideell organisation som serverar gratis mat är undantagen från lagen. Detsamma gäller för verksamheter som inte serverar till allmänheten samt för verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället.

Vad ska jag som driver ett serveringsställe göra?

Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Se till så att gästerna kan hålla ett avstånd på minst 1 meter.

Förutom att förebygga trängsel ska den som driver ett serveringsställe även se till att:

 • Gästerna sitter ner när de äter eller dricker
 • Ge gästerna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit.
 • Ha information om hur gäster kan minska smittspridning (se länkat anslag)
 • Ge personalen tydlig information om hygienrutiner och smittspridning

För mer information:

Om du har frågor eller funderingar är du också välkommen att kontakta Miljö och Hälsa på telefon 063-14 30 00 eller e-post miljoochhalsa@ostersund.se

Anslag:

Anslag att skriva ut om hur gäster kan minska smittspridning:

Håll säkert avstånd och undvik att smitta andraPDF

Mitt företag vill erbjuda hemleverans av mat. Vad ska vi tänka på?

Svar: Om ditt företag vill erbjuda hemleverans av mat är det viktigt att du skyddar livsmedlen och säkerställer säker hantering även under transporten. Här följer några punkter som ni livsmedelsföretagare behöver komma ihåg när det gäller just hemkörning:

 • Maten ska vara packad eller omsluten på ett sätt så att den skyddas mot kontaminering (förorening).
 • Ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Den får inte leda till att livsmedel transporteras i för hög eller för låg temperatur. Vid kortare transporter kan det för varm mat räcka med en värmeisolerande väska och för kall mat en isolerad låda med kylklamp.
 • Livsmedelsverksamheten ska alltid kunna svara på frågor om matens innehåll. Du behöver särskilt säkerställa att du kan återge allergener korrekt till din kund.
 • Ett företag som fraktar livsmedel kontinuerligt och organiserat är att betrakta som livsmedelsföretag och får inte lov att bedrivas utan att först ha anmält verksamheten till Miljö och hälsa

Hör av dig till oss på Miljö och hälsa om du vill komma igång med hemleverans på 063‑14 30 00 knappval 3.

Personalfrågor

Hur gör jag för att avgöra om min medarbetare är samhällsviktig?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om du som arbetsgivare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska du vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid arbetsrättsliga frågor?

Svar: Vid arbetsrättsliga frågor kan du kontakta respektive medlemsorganisation.

Mer information om medlemsorganisationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid frågor om sjuklönekostnader, karensavdrag, vård av sjukt barn med mera?

Vad gäller vid tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter?

Svar: Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften.

Läs mer hos Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om reglerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minska smittspridning

Jag har skyddsmaterial som jag vill skänka till kommunen. Är ni intresserade av det?

Svar: Nej, vård- och omsorgsförvaltningen har inte längre behov av att ta emot munskydd, plastförkläden, handsprit, visir eller liknande från privatpersoner/företag.

Ett omfattande arbete i kommunen med att få fram certifierad och godkänd skyddsutrustning har gett goda resultat och läget i vår kommun anses nu mycket gott.

Vad bör butiker, köpcentrum och gallerior göra för att minska smittspridningen?

Svar: Den 1 april 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer till handeln om att köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter bör begränsa antalet kunder som vistas i en butik samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt avstånd kunderna bör hålla till varandra.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-13