Vanliga frågor och svar om corona

Vi har samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar Östersunds kommuns verksamheter.

Vaccination

Vaccination inom den kommunala verksamheten

Hur är läget just nu med vaccineringen inom kommunens verksamheter?

Vaccinationerna inom kommunens verksamheter är avslutade.

Kommunens anläggningar och lokaler

Besök och öppethållande

Är biblioteken öppna som vanligt?

Svar: Biblioteken och biblioteksbussen har öppet enligt ordinarie öppettider.

Från och med 29 september kommer biblioteken att återgå till ordinarie verksamhet. Det innebär att programverksamhet kommer erbjudas samt att sittplatserna återställas. Observera att det fortsatt är viktigt att hålla avstånd till varandra.

Biblioteken fortsätter med hemleverans av böcker till personer som är 70+ eller andra personer i riskgrupp fram till årsskiftet.

Får vi göra studiebesök på Gräfsåsen eller Göviken nu?

Svar: Nu har vi börjat ta emot studiebesök på Gräfsåsen, men bara utomhus. Däremot tar vi inte emot några besök på Göviken ännu.

För barn och vårdnadshavare

Vaccinering av 12-15 åringar

Vad gäller kring vaccination av 12-15 åringar?

Svar: Alla barn som har fyllt 12 år kan vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationen är frivillig och gratis. Barn i åldrarna 12-15 år kan vaccinera sig i skolan eller på en vaccinationsmottagning. Vårdnadshavare har fått mer information från skolan.

Observera att det är Region Jämtland Härjedalen som sköter vaccinationerna, INTE skolan. Skolan upplåter sina lokaler för att underlätta för de elever vars vårdnadshavare vill att de ska vaccinera sig, samt för att dessa elever inte ska missa undervisningstid.

Till aktuell information från Folkhälsomyndigheten

Stanna hemma eller inte

Är det ok att ta ett snabbtest för att kontrollera om ett barn/elev har covid-19 eller inte?

Svar: Nej det är inte okej att ta ett snabbtest och sedan komma tillbaka till verksamheten. Detta gäller både barn/elever och vår personal på skolorna. De tester som skolan accepterar är PCR-tester via Region Jämtland Härjedalen. Detta eftersom man inte med säkerhet kan avgöra tillförlitligheten i de tester som finns i handeln idag. Dialog har förts med smittskydd i frågan.

Om vi har varit utomlands, vad gäller för barn i förskola och skola?

Svar: Aktuell information om vad som gäller efter utlandsvistelse hittar du på Folkhälsomyndighetens sida

Vad gäller om mitt barn som går i förskolan har symtom?

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Vad gäller om mitt barn som går i grundskolan (förskoleklass-åk 9) har symtom?

Svar: Om ett barn i förskoleklass eller högre årskurs har symtom bör vårdnadshavare boka tid för provtagning. Tidsbokning sker via 1177.se.

 • Om provtagningen visar att barnet har covid-19
  Om testet visar att barnet har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan om barnet har blivit friskt och minst sju dygn har gått sedan barnet fick symtom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att barnet i övrigt känner sig friskt.

Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning

Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning gäller följande rekommendationer (samma rekommendationer som för barn i förskola):

 • Om barnet är helt symptomfri tidigare än 7 dagar (INGET symptom alls) så kan barnet komma tillbaka efter 2 sådana friska dagar. Med andra ord kan barnet/eleven tidigast komma tillbaka på dag 4.
 • Om barnet har fortsatt symptom kan det komma tillbaka efter 7 dagar under förutsättning att de sista två dagarna (dag 6 och 7) är utan feber och gott allmäntillstånd.

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Om en familjemedlem har provtagits för covid-19, vilka ska stanna hemma från förskola/skola då?

Svar: Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Vad gäller om en familjemedlem har bekräftad covid-19?

Svar: Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Om vårt barn som går på förskolan har symtom, får barnets syskon komma på förskolan/skolan?

Svar: Ja, syskon får komma till verksamheten även om någon är hemma med symptom. Kom ihåg att det sjuka barnet INTE får följa med vid lämning och hämtning. 

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Håll avstånd till personal och andra personer vid lämning och hämtning i våra verksamheter. Respektera de förhållningsregler som finns på just din förskola eller skola.

Om du har symptom får du inte lämna och hämta ditt barn i förskola eller skola.

Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om smitta finns i hemmet

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, på grund av pandemin och du inte har rätt till förskola så ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Vid en eventuell stängning av en verksamhet har du som vårdnadshavare rätt till omsorg om din arbetsgivare anser att du har en samhällsviktig tjänst. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna ha samhällsviktig tjänst för att ni ska erbjudas omsorg. Du behöver inte rapportera in något i förväg till kommunen.

Om barnet har växelvis boende så förväntas den vårdnadshavare som inte har samhällsviktig tjänst att ta hand om barnet vid en eventuell stängning.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer används först när en stängning blir aktuell.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad innebär besöksförbudet till kommunens skollokaler?

Svar: Skolornas och förskolornas besöksförbud innebär att bara behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn, elever och personer som har arbete att utföra i lokalerna.

Rektorn beslutar om vilka regler som gäller för lämning och hämtning av barnen. De här rutinerna behöver utformas på varje skola och förskola eftersom det ser lite olika ut.

Är det stor risk för trängsel i tamburen eller hallen kan det innebära att du får lämna eller hämta ditt barn utomhus, utan att gå in i skolans lokaler. Det är viktigt att du respekterar skolans regler.

För 70+, riskgrupper och personer med funktionsnedsättning

Besök på boenden

Får jag besöka ett särskilt boende eller LSS-boende där det finns personer över 70 år?

Svar: Den 1 oktober upphörde besöksförbudet inom särskilda boendeformer, men pandemin är inte över. Om du besöker någon person vid särskilt boende eller i LSS-bostad för äldre är det följande riktlinjer som gäller:

 • Du ska kontakta ansvarig chef för att planera och boka besöket under vardagar dagtid. Besöket kan genomföras på dagtid, kväll eller helg men det ska vara bokat och godkänt under vardagstid.
 • Du får inte ha några förkylningssymtom vid besöket.
 • Ytterdörren till boendet är låst när du kommer och personal kommer att fråga dig om du har några symtom enligt en speciell checklista.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket.
 • Du ska använda munskydd under besöket efter anvisning av personal.
 • Du ska gå direkt till den du ska besöka och vara i personens lägenhet. Du får inte vistas i några andra personers lägenheter eller allmänna utrymmen. Håll fysiskt distans.
 • Om du vistas utomhus till exempel går en promenad med den som bor på särskilt boende, ska du hålla fysisk distans.

Besök hos färdigvaccinerade

För personer som fått 2 doser vaccin för mer än 3 veckor sedan gäller följande:

 • Vaccintionen gör det möjligt att ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder som exempelvis munskydd
 • Besökare ska även fortsatt ha god handhygien
 • Det går bra att komma sina anhöriga fysiskt nära en kort stund, för exempelvis en kram, men rekommendationen är fortfarande att hålla 2 meters avstånd
 • OBS! Munskydd och andra restriktioner gäller även fortsatt i gemensamma utrymmen och till/från den egna lägenheten

Får jag besöka ett LSS-boende där det inte bor någon över 70 år?

Svar: När det gäller besök på boenden där det bor personer under 70 år ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att:

 • du ska vara helt symtomfri,
 • hålla avstånd,
 • tvätta händerna

Besöket sker i din närståendes lägenhet eller annan angiven plats. Känner du dig osäker på vad som gäller för det boende du ska besöka är du välkommen att kontakta enhetschef för boendet.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Vad gör hemtjänsten för att begränsa antalet personal som besöker en och samma vårdtagare/medborgare?

Svar: Hemtjänsten arbetar alltid med att ha så hög kontinuitet som möjligt. Det vill säga att så få medarbetare som möjligt arbetar mot samma medborgare.

När det är smitta (till exempel vinterkräksjuka, covid-19 och så vidare) så genomför man ”kohort-vård”. Det innebär att personal som besöker smittade inte går in till friska medborgare. Vi har också högt fokus på våra basala hygienrutiner.

Skyddar sig hemtjänstpersonalen med handsprit vid hembesök?

Svar: Ja det gör de. Hemtjänstpersonalen har alltid (även i vanliga fall) tillgång till, och ska alltid använda, handsprit när de besöker medborgare.

Varför använder inte all personal inom vård och omsorg munskydd i tjänst?

Svar: Munskydd används i förebyggande syfte av personal när tillräckligt avstånd inte kan hållas till den person som behöver vård/omsorg. Munskydden används inom vård-och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning för kommunens vård- och omsorgspersonal?

Svar: Vård- och omsorgspersonalen använder full skyddsutrustning så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare.

Det finns god tillgång till skyddsutrustning i Vård- och omsorgsförvaltningens lager och lagret fylls på kontinuerligt.

I filmen nedan får du möta några av kommunens medarbetare som fixade skyddsutrustning dygnet runt under den mest hektiska perioden i våras.

Är kommunens mötesplatser (för i huvudsak äldre och personer med funktionsnedsättning) öppna?

Svar:

Coronapandemin: Detta gäller just nu på våra mötesplatser, även för dig som är vaccinerad:

 • Stanna hemma vid symptom
 • Undvik trängsel
 • Tvätta händerna

Välkomna!

Håller Daglig verksamhet öppet?

Svar:

Nu kommer Daglig Verksamhet att successivt öppna upp fullt ut. Detta innebär att vi kommer kunna erbjuda närvaro som det var planerat innan pandemin. Öppningen kommer ske ordnat från den 25/10 och i överenskommelse med våra samarbetspartners. Medborgare med insats kommer bli kontaktad av Daglig Verksamhet för en överenskommelse om start.

Hur är det med färdtjänstresor?

Svar: Från mars 2020 åkte färdtjänstresande färdtjänst-taxi ensamma. 1 juli 2021 återgick vi till samordning så att färdtjänstresande åter får åka tillsammans.

För företagare

Ekonomiskt stöd

Mitt företag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverket

Kan krisdrabbade företag söka ekonomiskt bidrag hos kommunen?

Svar: Kommunen har inga bidrag som krisdrabbade företag kan söka. Verksamt.se har en bra sammanställning för dig som företagare på alla åtgärder som tillfälligt beslutats med anledning av coronaviruset.

Personalfrågor

Hur gör jag för att avgöra om min medarbetare är samhällsviktig?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om du som arbetsgivare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska du vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-19