Vanliga frågor och svar om corona

Kommunens anläggningar och lokaler

Besök och öppethållande

Kan jag besöka kommunens kundcenter och övriga receptioner?

Svar: Undvik så långt som möjligt att besöka Kundcenter och övriga receptioner. Du är istället välkommen att kontakta Kundcenter via telefon 063-14 30 00 eller e-post kundcenter@ostersund.se så hjälper de dig vidare.

Är biblioteken öppna som vanligt?

Svar: Ja, alla kommunens bibliotek har i nuläget öppet enligt ordinarie tider. Om läget ändras så kommer information att finnas på denna sida och på www.ostersundsbibliotek.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är badhusen öppna som vanligt?

Svar: Ja, i nuläget är de öppna. Badhusen kommer vara öppna tills vidare, såvida de nationella riktlinjerna inte säger annat.

Varför avråder ni från besök till kommunens kundcenter medan det är okej att besöka bibliotek och fritidsgårdar?

Svar: Kundcenter hanterar många olika ärenden med en tämligen stor gemensam nämnare; deras service går att få digitalt. Därför uppmanar vi allmänheten att undvika personliga besök.

Våra bibliotek och fritidsgårdar däremot erbjuder verksamhet och upplevelser som inte går att få digitalt (förutom vissa tjänster). Däremot förtydligar vi i dessa lokaler de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med. Vi ser också på vår besöksstatistik att människor nu minskar sina besök vilket gör att vi inte samlar lika många människor på samma yta.

Hur påverkar tillträdesförbudet som gäller för skolorna bokningar på sporthallarna på skolområdet?

Svar: Så länge inget annat beslut fattas så är de öppna.

Arrangemang i kommunens lokaler och arenor

Kan man hyra kommunens arenor och lokaler för evenemang?

Svar: Kommunen upplåter inga arenor eller lokaler för evenemang med 50 eller fler personer, enligt regeringens beslut. För sammankomster med mindre än 50 personer kan det gå att hyra arenor och lokaler, men kommunen kräver att ni gör en riskbedömning av evenemanget via e-tjänst och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Gå till e-tjänsten för riskbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På grund av coronaviruset så finns det i nuläget ingen jour som kan hjälpa till att låsa upp dörrar till bokade anläggningar. Du behöver alltså egen nyckel för att komma in i anläggningen.

Varför kräver Östersunds kommun att arrangörer ska göra riskbedömning av arrangemang som sker i era idrotts- och tränings­anläggningar?

Svar: Det gör vi för att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till fysisk aktivitet och deras rekommendationer är att idrott och träning ska fortsätta. Däremot menar de att aktiviteterna kan behöva anpassas. De menar att det lämpligen sker genom att den som arrangerar evenemang eller idrottsverksamhet gör en riskbedömning.

I en riskbedömning identifierar och kartlägger arrangören risker kopplat till verksamheten, för att därefter kunna åtgärda sådant som kan ses som en risk.

 • Om ni vill nyttja kommunens ytor/anläggningar för matcher, cuper och läger behöver ni fortsatt göra en riskbedömning i vår e-tjänst.
  Gör riskbedömning via e-tjänstlänk till annan webbplats
 • För löpande verksamhet, exempelvis träningar, bör ni göra en riskbedömning för att se vilka åtgärder ni skulle kunna vidta. Det gör ni via Folkhälsomyndighetens webbplats.
  Gör riskbedömning via Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder för att minska smittspridning

Hur påverkas städningen i kommunens offentliga lokaler?

Svar: I nuläget är det viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete genom att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring, med mera. Daglig städning är den rengöring som utförs varje dag. Denna typ av städning är den mest betydelsefulla för att förhindra och förebygga smittspridning.

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Viruset kan också överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta. Man kan därför inte utesluta att smitta sker även från föremål. Det är dock ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Fortsatta studier får visa om spridning via ytor och föremål har någon betydelse för spridningen av covid-19.

Med anledning av ovanstående fokuserar kommunen på den dagliga städningen med extra fokus på kontaktytor där många personer tar och toaletter. Det finns även en beredskap för att ytterligare utöka städningen om behov uppstår.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida Frågor och svar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får vi göra studiebesök på Gräfsåsen eller Göviken nu?

Svar: Nej. Vi har ställt in alla besök på Gräfsåsens avfallsanläggning och Gövikens avloppsreningsverk för tillfället för att kunna hålla avstånd och för att inte samla större grupper än 25.

För barn och vårdnadshavare

Stanna hemma eller inte

När ska mitt barn stanna hemma från förskola eller grundskola?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå på förskolan och att symtomfria elever ska gå i grundskolan. Det gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet.

För att minska risken för smittspridning så ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som:

 • Feber
 • Hosta
 • Svårigheter att andas
 • Samt lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Barn och elever med sådana symtom ska vara hemma. Om barnet uppvisar symtom på skolan kommer lärare kontakta vårdnadshavare för att kunna skicka hem barnet så snart som möjligt.

Rekommendationerna gäller alla barn och elever.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk*. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till skola.

Torrhosta och nedsatt smak: En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det också vara några veckor efter att du har blivit frisk från andra symtom. Du kan gå tillbaka till skola om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du fick första symtom och minst 48 timmar sedan du hade några eventuella andra symtom.

*) Gäller oavsett om du har bekräftad covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Du som lämnar respektive hämtar barn från förskola eller skola ska vara symtomfri.

Mitt barn har symtom och är hemma nu. Hur länge ska barnet vara hemma?

Svar: Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge som symtomen finns kvar.

Symtomen är:

 • Feber
 • Hosta
 • Svårigheter att andas
 • Samt lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk*. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till exempelvis skola eller förskola.

Har du endast torrhosta och nedsatt smak: En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det också vara några veckor efter att du har blivit frisk från andra symtom. Du kan gå tillbaka till skola om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du fick första symtom och minst 48 timmar sedan du hade några eventuella andra symtom.

*) Gäller oavsett om du har bekräftad covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mitt barn har pollenallergi, och jag tror det är därför hen är krasslig. Ska hen gå på förskolan/skolan eller inte?

Svar: Enligt Folkhälsomyndigheten ger både covid-19 och pollenallergi milda förkylningssymtom. De rekommenderar att den som har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska stanna hemma och medicinera som vanligt mot allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och den som är sjuk bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, stanna hemma så länge du känner dig sjuk*. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till exempelvis skola eller förskola.

Har du endast torrhosta och nedsatt smak: En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det också vara några veckor efter att du har blivit frisk från andra symtom. Du kan gå tillbaka till skola om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du fick första symtom och minst 48 timmar sedan du hade några eventuella andra symtom.

*) Gäller oavsett om du har bekräftad covid-19 eller inte.

Läs mer hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan mitt barn gå på förskolan/skolan fast jag som vårdnads­havare är sjuk?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå i förskolan och symtomfria elever ska gå i skolan. Detta gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet eller inte.

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Barn och elever ska vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, och muskel- och ledvärk.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk*. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till exempelvis jobb eller skola.

Torrhosta och nedsatt smak: En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det också vara några veckor efter att du har blivit frisk från andra symtom. Du kan gå tillbaka till exempelvis jobb eller skola om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du fick första symtom och minst 48 timmar sedan du hade några eventuella andra symtom.

*) Gäller oavsett om du har bekräftad covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har blivit permitterad. Ska mina barn gå till förskola och fritidshem ändå?

Svar: Barn till vårdnadshavare som är permitterad på heltid, får gå max 25 timmar i förskolan alternativt 10 timmar i fritidshem per vecka. Det gäller från och med måndag 23 mars och tillsvidare.

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i Tempus. Barnet får vara max 25 timmar per vecka i förskolan alternativt 10 timmar per vecka i fritidshemmet.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Hur vet jag om mitt barn tillhör en riskgrupp?

Svar: Är du osäker på om ditt barn tillhör en riskgrupp eller inte ska du som kontakta Barnkliniken eller annan behandlande instans för att rådgöra med dem.

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, till exempel på grund av epidemi/pandemi, så att vårdnadshavare inte kan nyttja sin plats ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Kommer förskolor och grundskolor att stänga?

Svar: I dagsläget är förskolorna och grundskolorna öppna.

Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för att vid behov kunna stänga förskolor och grundskolor och bedriva distansundervisning för skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med frågan för att på bästa sätt säkerställa att elever vid grundskolan ska få en god utbildning även under ändrade förutsättningar.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Du som vårdnadshavare har blivit ombedd att fråga din arbetsgivare om du har en samhällsviktig tjänst eller inte. Detta har kommunen bett om för att alla vårdnads­havare ska vara redo att vid behov rapportera in att ens barn behöver omsorg i händelse av att ens förskola/­skola skulle behöva stänga på grund av corona­viruset. I händelse av att förskolor eller skolor skulle stänga kommer du som har samhällsviktig tjänst få rapportera in ditt barns behov* av omsorg. Därefter får du veta om du har rätt till omsorg.

*Båda vårdnadshavarna ska ha samhällsviktiga tjänster och omsorg ska inte gå att ordna på annat sätt för att dina barn ska vara berättigade till omsorg.

I dagsläget är det inte aktuellt att anmäla barn till förskola och fritidshem, eftersom det inte finns något beslut om att skolor eller förskolor ska stänga. Mer information kommer gå ut till samtliga vårdnadshavare om det blir aktuellt.

Fram tills dess finns information kring samhällsviktiga tjänster hos MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra. Är vi osäkra så kommer vi be om ett skriftligt intyg från arbetsgivare, men det är endast i undantagsfall.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer lanseras först när en stängning blir aktuellt. I dagsläget finns inget beslut om stängning av förskolor och skolor i Östersunds kommun. Du som vårdnadshavare ska inte anmäla behov av barnomsorg än.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad gäller i skolmatsalarna där elever tar mat själva från en matbuffé?

Svar: Enligt Livsmedelsverket finns idag inget som tyder på att covid-19 sprids via mat eller dryck. Samtidigt skriver man att det finns mycket man inte vet om smittspridningen. Det man vet är att den sprids via direktkontakt mellan människor.

I tider av osäkerhet skapas oro. Den behöver vi alla ta hand om. Då är försiktighetsprincipen bra att följa, som att undvika trängsel och att minska antalet möjliga kontaktytor. Det är därför vi gör åtgärderna nedan.

På förskola, skola och gymnasium gäller:

 • Lunchen schemaläggs och matsalens öppettid förlängs vid behov.
 • Vid köer, i matsalen eller i dess absoluta närhet, ska de ätande anvisas till bord där de sedan bord för bord går och hämtar mat från buffén.
 • Antalet sallader är minskade till en.
 • Möjlighet att lämna disk på vagnar vid behov för att minska köbildning vid diskinlämning.
 • Hårt bröd är minskad till en sort och fler brödstationer skapas, där det är möjligt.
 • Karottservering på mindre ställen, där det är möjligt.
 • Utrymmet mellan borden utökas om det är möjligt, alternativt att de ätande placerar sig med större mellanrum.
 • Kommungemensamma anslag kring "Håll säkert avstånd" är uppsatta i matsalarna. Där uppmanas man även att följa rekommenderade råd kring handhygien.
 • Serveringsredskap byts ofta
 • På skola/gymnasium används portionsförpackat smör/smörgåsmargarin alternativt engångsknivar.
 • Inom förskola ska inte självservering av smör/smörgåsmargarin och övrigt pålägg förekomma.
 • Måltidsservice portionerar lunchen på förskola med matsal, så länge köbildning undviks. Alternativt karottservering vid bord.

Ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning via trängsel kan exempelvis vara att verksamheterna i samråd:

 • Markerar avstånd på golven vid buffé och diskinlämning
 • Vid behov öppna för ätande i andra eller fler lokaler.

Vad innebär tillträdesförbud till kommunens skollokaler?

Svar: Det råder besöksförbud i kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att utföra i lokalerna.

 • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
 • Alla andra personer är förbjudna att vistas i lokalerna tills vidare. Våra skolor hålls öppna tills något annat beslut tas.

Hur ska kommunens interna direktiv om att inte ha möten med fler än 25 personer tolkas för elever och personal på skolorna?

Svar: Till möten kommer personer från många olika håll, och sprids sen ut på många håll igen. På en skola är det däremot samma personer som kommer tillbaka till samma platser varje dag. Det innebär att en eventuell smittspridning sker långsammare på en skola jämfört med kommunens möten. Enligt det vi vet idag är inte heller barn den största gruppen av smittbärare.

Det vi prioriterar att jobba med just nu är att dämpa hastigheten av smittspridningen, så att sjukvården ska hinna med. Det här är ett sätt att göra det på.

Övriga verksamheter

Kommer fritidsgårdarna vara öppna som vanligt?

Svar: Ja fritidsgårdarna har i nuläget öppet. Om läget ändras så kommer information att finnas på denna sida.

Däremot görs löpande riskbedömningar, och i några fall innebär det att på de gårdar som har liten yta eller små rum inför man regleringar, till exempel max 6 personer samtidigt i ett rum.

Anslag om detta sätts upp på respektive gård och kommuniceras löpande med målgruppen som besöker gårdarna.

Hur påverkas Kulturskolans verksamhet?

Svar: Kulturskolan är en del av Östersunds kommun och följer de direktiv och rekommendationer som kommunen ger. De är i sin tur baserade på Folkhälso­myndig­hetens rekommendationer. Det innebär att verksamheten fortsätter tills dess att andra beslut fattats.

Det är viktigt att ni som tar del av Kulturskolans verksamhet följer de råd som Folkhälso­myndigheten och Östersunds kommun ger. Om ni har symptom som feber, torrhosta eller andningsbesvär så ska ni stanna hemma. Personer som har dessa symtom kommer att avvisas från Kulturskolans lokaler och/eller från lektioner i skolorna.

Som ni vet förändras läget snabbt och om nya beslut tas, som påverkar Kulturskolans verksamhet, så kommer vårdnadshavare få information via e-post, på kommunens Facebook och/eller på kommunens webb www.ostersund.se.

För arbetssökande och sommarjobbare

Jag har blivit varslad/uppsagd eller söker jobb av annan anledning, har ni några lediga jobb som jag kan söka?

Svar: Ja, du är välkommen att se vilka lediga jobb som finns hos Östersunds kommun, samt söka dem på vår webbplats.

För 70+, riskgrupper och personer med funktionsnedsättning

Hjälp med inköp för riskgrupper

Kan jag få hjälp med att göra inköp av mat, mediciner och annat?

Svar: Ja, du kan få hjälp med inköp av mat, hygienartiklar och medicin genom kommunens samarbete med Röda Korset.

Klarar du av att använda e-tjänsten så gör gärna det. Annars går det också bra att ringa på telefonnumret nedan.

När du har anmält dig skickar vi din förfrågan vidare till Röda Korsetlänk till annan webbplats som har i uppdrag att koordinera frivilliginsatserna. Ha inköpslistan redo! Vår ambition är att leverera varorna till dig inom ett dygn på vardagar.

Kostar det något att få hjälp att göra inköp?

Svar: Nej. Det är frivilliga som sköter kontakten med dig och gör inköp av mat, hygienartiklar och medicin. Hemleveransen är gratis.

Hur och när betalar jag för varorna?

Svar: Med swish, med faktura eller genom kontoöverföring i bank. Olika affärer har olika lösningar. Du betalar först när du fått varorna.

Hur snabbt får jag varorna, från att jag beställt dem?

Svar: Röda korset har som ambition att leverera varorna inom ett dygn efter att du har beställt dem (på vardagar).

Vilken affär handlar ni på och hur vet jag att ni handlar så billigt som möjligt?

Svar: Röda korset försöker handla på den affär du önskar. De är dock begränsade av att handla med affärer som tar swish eller faktura eftersom de inte hanterar kontanter eller kort.

Röda korset jämför inte priser och kan inte garantera att man handlar så billigt som möjligt. Det är frivilliga som handlar på sin fritid och försöker lösa allt på bästa sätt, men man försöker använda tiden effektivt för att så många som möjligt ska få hjälp.

Stöd under isoleringen

Vart kan jag vända mig om jag känner mig ensam?

Svar: I samband med coronaviruset har kommunens kuratorer öppnat en samtalslinje för dig som behöver någon att prata med.

Observera att denna samtalslinje inte är någon sjukvårds­rådgivning, endast samtalsstöd.

Kuratorerna finns tillgängliga på telefon;
Måndag - torsdag klockan 10.00 ‑ 15.00
Fredag klockan 10.00 ‑ 14.00

Om du inte får svar går det bra att lämna meddelande på röstbrevlåda så ringer de upp så snart de kan.

Cecilia Barcheus Bergman, telefon: 063-14 37 80
Helena Söderlund, telefon: 063-14 02 83

Mer tips om samtalsstöd och saker du kan göra för att må bra under isoleringen hittar du på sidan Tips för dig 70+ under coronakrisen

Var kan jag få stöd som anhörig när jag har en närstående med demens hemma?

Svar: Demensteamet finns till för anhörig till någon med sviktande minnesfunktion. De erbjuder anhörigstöd i grupp och individuellt, gör hembesök och håller föredrag. I deras uppdrag ingår att handleda och utbilda anhöriga kring demenssjukdom, bemötande och minneshjälpmedel.

Kontaktuppgifter:

Meta Aringstam, sjuksköterska, 063-14 46 45

Helena Söderlund, Kurator, 063-14 02 83

Åsa Hannerz, Arbetsterapeut, 063-14 31 40

Öppet vardagar klockan 8.00-17.00. Om de inte svarar går det bra att lämna meddelande på röstbrevlåda så ringer de upp så snart de kan.

Besök på boenden

Får jag besöka ett särskilt boende eller LSS-boende där det finns personer över 70 år?

Svar: Regeringen har fattat beslut om besöksförbud på äldreboenden från och med onsdag 1 april. Det beror på att vi behöver minska risken för smittspridning bland våra sköra äldre. Du kan inte heller hämta hem din anhörige.

Det här innebär att följande gäller för alla våra särskilda boenden, korttidsboenden för äldre och LSS-boenden där det finns personer över 70 år;

Förbud mot besök råder med följande undantag;

 • Om du har en närstående som vårdas vid livets slut får du som anhörig vistas i den närståendes lägenhet men inte i några gemen­sam­hets­utrymmen. Som anhörig måste du då först ta kontakt med chef eller tjänstgörande sjuksköterska.
 • Hantverkare eller annan personal får vara verksamma i lokalerna endast när det är behov av akuta åtgärder.
 • Istället för att besöka era närstående uppmanar vi anhöriga att ringa, eller använda till exempel Skype, Facetime eller annan digital teknik för att ha kontakt.

Får jag besöka ett LSS-boende där det inte bor någon över 70 år?

Svar: Vi avråder alla närstående från alla besök på LSS-boenden tills vidare – även om ni känner er fullt friska. Om det verkligen är nödvändigt att besöka en anhörig vill vi att ni först kontaktar enhetschefen eller sjuksköterskan på boendet.

Istället för att besöka era närstående uppmanar vi anhöriga att ringa, eller använda till exempel Skype, Facetime eller annan digital teknik för att ha kontakt

Hur får jag kontakt med min anhörige på särskilt boende eller LSS-boende?

Svar: Personalen på boendet kan hjälpa dig att få kontakt med din anhörige via videosamtal eller telefon. Läs mer på sidan Träffas på distans

Åtgärder för att minska smittspridningen

Vad gör hemtjänsten för att begränsa antalet personal som besöker en och samma vårdtagare/medborgare?

Svar: Hemtjänsten arbetar alltid med att ha så hög kontinuitet som möjligt. Det vill säga att så få medarbetare som möjligt arbetar mot samma medborgare.

När det är smitta (till exempel vinterkräksjuka, covid-19 och så vidare) så genomför man ”kohort-vård”. Det innebär att personal som besöker smittade inte går in till friska medborgare. Vi har också högt fokus på våra basala hygienrutiner.

Skyddar sig hemtjänstpersonalen med handsprit vid hembesök?

Svar: Ja det gör de. Hemtjänstpersonalen har alltid (även i vanliga fall) tillgång till, och ska alltid använda, handsprit när de besöker medborgare.

Varför använder inte all personal inom vård och omsorg munskydd i tjänst?

Svar: Vård- och omsorg följer noga Folkhälsomyndighetens och Regionens rekommendationer när det gäller hur personalen ska skydda sig själva och medborgarna mot smitta. Personal ska följa basala hygienrutiner och allmänna rekommendationer från myndigheter för att minska smittspridningen. Men personalen använder inte munskydd när de besöker friska medborgare.

Det är inte klarlagt att användande av skyddsutrustning till exempel munskydd, skulle minska smittspridningen. Det kan istället innebära en ökad smittrisk när man tar av och på munskyddet.

Läs mer på Regionens webbplats: Enkla munskydd kan öka risk för smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Däremot ska vård- och omsorgspersonalen använda full skyddsutrustning, precis som Regionens sjukvårdpersonal, så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare. Se frågan här nedanför.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning för kommunens vård- och omsorgspersonal?

Svar: Vård- och omsorgspersonalen använder full skyddsutrustning så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare.

Det finns god tillgång till skyddsutrustning i Vård- och omsorgsförvaltningens lager och lagret fylls på kontinuerligt.

I filmen nedan får du möta några av kommunens medarbetare som fixar skyddsutrustning dygnet runt.

Hur blir det med färdtjänstresor?

Svar: Med anledning av covid-19 har förvaltningschef Örjan Jervidal beslutat att låta färdtjänstresande åka färdtjänsttaxi ensamma. Detta då vi tolkar dem som en riskgrupp. Beslutet fattades måndag 23 mars och förlängdes måndagen den 27 april. Beslutet gäller till och med 30 juni, men kan såklart komma att ändras.

Är kommunens mötesplatser (för i huvudsak äldre och personer med funktionsnedsättning) öppna?

Svar: Nej, från och med 18 mars stängde följande mötesplatser. Beslut om stängning gäller till sista augusti.

Mötesplatser för (i huvudsak) äldre som stängt:

 • Mötesplats Prästgatan 58
 • Mötesplats Lövberga (Konditorivägen 3)
 • Mötesplats Brunflo (Centrumvägen 18)
 • Mötesplats Reveljen (Körfältets centrum)
 • Mötesplats Valla (Önevägen 196)
 • Mötesplats Lit (Sörevägen 8, Häradsgården)
 • Mötesplats Torvalla (Barkvägen 2, Torvalla centrum)
 • Mötesplats Odensborg (Slåttervägen 11)
 • Mötesplats Hornsberg (Hornsgatan 20A)
 • Mötesplats Ljungen (Tegelbruksvägen 11b)
 • Mötesplats Lugnvik (Midvägen 2)

Mötesplatser för (i huvudsak) personer med funktionsnedsättning som stängt:

 • Mötesplats Fagerbacken 28D

Läs mer om mötesplatserna för i huvudsak äldreöppnas i nytt fönster

Håller Daglig verksamhet öppet?

Svar: Daglig verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har hållit stängt sen 14 april.

Från och med 1 juli delöppnar Daglig verksamhet för medborgare i ordinärt boende som har självständig placering. Förutsättningen är att medborgaren är frisk och att ”arbetsplatsen”/företaget kan ta emot medborgaren. Man måste också ta hänsyn till individuella förutsättningar och möjligheter.

Med ordinärt boende menas personer som inte bor i LSS-bostad. Till LSS-bostad räknas både grupp- och servicebostäder. Självständig placering innebär i det här fallet att man inte är i en dagligverksamhetsgrupp utan placerad på exempelvis ett företag.

Övrig daglig verksamhet fortsätter att hålla stängt.

Beslutet gäller till och med 31 augusti.

Läs mer om Daglig verksamhet

För företagare

Hitta information

Vem på kommunen kan jag kontakta om jag har frågor om företagande och näringsliv?

Svar: Då kan du kontakta kommunens näringslivskontor. Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivninglänk till annan webbplats

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Var kan jag hitta mer information som kan hjälpa mig och mina medarbetare i samband med corona?

Svar:

 • Almilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Regeringen har fattat beslut att öka Almis lånefond där företag kan få utökat stöd.
 • Arbetsrättsliga frågor
  Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
 • Bygga, bo och miljö
  Om du behöver ta kontakt när det gäller el, miljö, avfall med mera finns snabba länkar här.
 • Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
  Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Företagarnalänk till annan webbplats
  Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
 • Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om bland annat sjuklönekostnader, karensavdrag, smittbärarpenning, sjukpenning, vård av sjukt barn med mera.
 • Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Här finns samlad information som berör corona-pandemin där företag kan få hjälp.
 • Krisinformation.selänk till annan webbplats
  Krisinformation från svenska myndigheter.
 • Regeringskanslietlänk till annan webbplats
  Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
 • Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter).
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
  Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.
 • Verksamt.selänk till annan webbplats
  Verksamhet.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Ekonomiskt stöd

Mitt företag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare för utökade låne- och garantimöjligheter?

Svar: Regeringen har presenterat åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

 • Lånegaranti
  Regeringen föreslår att små och medelstora företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter ska få möjlighet till statlig lånegaranti.
  Läs mer om lånegaranti på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Almi
  För att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Almi får också extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.
  Läs mer om lånefonden på Almis webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Svensk Exportkredit
  Svensk Exportkredits låneram ökas och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.
  Läs mer på Svensk Exportkreditlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Exportkreditnämnden
  Exportkreditnämndens har fått utökade kreditgarantier och med minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. En ny garanti för snabbare och säkrare betalning till svenska exportföretag införs också.
  Läs mer på Exportkreditnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Riksbanken
  Riksbanken meddelat att de lånar ut mer pengar till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.
  Läs mer i Riksbankens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan krisdrabbade företag söka ekonomiskt bidrag hos kommunen?

Svar: Kommunen har inga bidrag som krisdrabbade företag kan söka. Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en bra sammanställning för dig som företagare på alla åtgärder som tillfälligt beslutats med anledning av coronaviruset.

Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror.

Du kan läsa mer om tillfällig rabatt på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av mat

Vad är det för regler som gäller för restaurang, café och bar?

Svar: Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lagstiftning som reglerar trängsel på restauranger, caféer och liknande. Den nya lagen heter Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att kommunerna nu tar över ansvaret för tillsyn av serveringar från smittskyddsläkare. Utifrån lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37).länk till annan webbplats

Vem gäller reglerna för?

De nya reglerna gäller för den som driver ett serveringsställe. Med serveringsställe menas en plats där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på plats. Ordet näringsverksamhet tar sikte på att syftet med verksamheten är att gå med vinst. En ideell organisation som serverar gratis mat är undantagen från lagen. Detsamma gäller för verksamheter som inte serverar till allmänheten samt för verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället.

Vad ska jag som driver ett serveringsställe göra?

Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Se till så att gästerna kan hålla ett avstånd på minst 1 meter.

Förutom att förebygga trängsel ska den som driver ett serveringsställe även se till att:

 • Gästerna sitter ner när de äter eller dricker
 • Ge gästerna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit.
 • Ha information om hur gäster kan minska smittspridning (se länkat anslag)
 • Ge personalen tydlig information om hygienrutiner och smittspridning

För mer information:

Om du har frågor eller funderingar är du också välkommen att kontakta Miljö och Hälsa på telefon 063-14 30 00 eller e-post miljoochhalsa@ostersund.se

Anslag:

Anslag att skriva ut om hur gäster kan minska smittspridning:

Håll säkert avstånd och undvik att smitta andraPDF

Mitt företag vill erbjuda hemleverans av mat. Vad ska vi tänka på?

Svar: Om ditt företag vill erbjuda hemleverans av mat är det viktigt att du skyddar livsmedlen och säkerställer säker hantering även under transporten. Här följer några punkter som ni livsmedelsföretagare behöver komma ihåg när det gäller just hemkörning:

 • Maten ska vara packad eller omsluten på ett sätt så att den skyddas mot kontaminering (förorening).
 • Ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Den får inte leda till att livsmedel transporteras i för hög eller för låg temperatur. Vid kortare transporter kan det för varm mat räcka med en värmeisolerande väska och för kall mat en isolerad låda med kylklamp.
 • Livsmedelsverksamheten ska alltid kunna svara på frågor om matens innehåll. Du behöver särskilt säkerställa att du kan återge allergener korrekt till din kund.
 • Ett företag som fraktar livsmedel kontinuerligt och organiserat är att betrakta som livsmedelsföretag och får inte lov att bedrivas utan att först ha anmält verksamheten till Miljö och hälsa

Hör av dig till oss på Miljö och hälsa om du vill komma igång med hemleverans på 063 14 30 00 knappval 3.

Personalfrågor

Hur gör jag för att avgöra om min medarbetare är samhällsviktig?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om du som arbetsgivare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska du vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid arbetsrättsliga frågor?

Svar: Vid arbetsrättsliga frågor kan du kontakta respektive medlemsorganisation.

Mer information om medlemsorganisationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid frågor om sjuklönekostnader, karensavdrag, vård av sjukt barn med mera?

Vad gäller vid tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter?

Svar: Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften.

Läs mer hos Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om reglerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minska smittspridning

Jag har skyddsmaterial som jag vill skänka till kommunen. Är ni intresserade av det?

Svar: Nej, vård- och omsorgsförvaltningen har inte längre behov av att ta emot munskydd, plastförkläden, handsprit, visir eller liknande från privatpersoner/företag.

Ett omfattande arbete i kommunen med att få fram certifierad och godkänd skyddsutrustning har gett goda resultat och läget i vår kommun anses nu mycket gott.

Vad bör butiker, köpcentrum och gallerior göra för att minska smittspridningen?

Svar: Den 1 april 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer till handeln om att köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter bör begränsa antalet kunder som vistas i en butik samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt avstånd kunderna bör hålla till varandra.

För föreningar

Utöva idrott

Kan vi som förening fortfarande boka idrotts- och träningsanläggningar för ordinarie träningar?

Svar: Ja det kan ni, såvida ni inte är fler än 50 personer som ska träna. Östersunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger att fysisk aktivitet är bra för hälsan och ska fortsätta, men i den mån det är möjligt utomhus. Från och med 14 juni anser Folkhälsomyndigheten att föreningar ska göra riskbedömning på deras verksamhet.

Gör riskbedömning via Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla föreningar har eget ansvar för sin verksamhet. Det är upp till er som förening att ta beslut kring hur ni agerar under era träningar. Kommunen kräver däremot att föreningar som vill nyttja kommunens idrottsytor eller får bidrag av kommunen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för hur du minskar smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om riktlinjerna

Kan vi hålla träningsmatcher, tävlingar, cuper och mindre idrottsarrangemang?

Svar: Idrottstävlingar, matcher och cuper är tillåtet i alla åldrar. Antalet personer på och omkring planen ska dock begränsas till högst 50 personer. Längre resor får inte heller förekomma, förutom för tävlingar på elitnivå.

Mer information om rådande riktlinjer

Alla föreningar har eget ansvar för sin verksamhet och arrangemanget. Det är därför upp till respektive förening att ta beslut kring hur de agerar i samband med sammankomsten. Kommunen kräver däremot att alla föreningar som vill nyttja kommunens idrottsytor eller löpande söker och får bidrag av kommunen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samtliga föreningar/arrangörer ska genomföra en riskbedömning via e-tjänst, senast klockan 12.00 dagen innan sammankomsten. Om arrangemanget genomförs under helgdagar ska riskbedömningen vara inskickad till senast fredag klockan 12.00 eller klockan 12.00 sista vardag innan helgdag.

Vad bör föreningar som har planerade årsmöten göra för att minska smittspridningen?

Svar: Den 1 april 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer till ideella föreningar att de bör skjuta upp årsmöten och liknande om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Om en förening måste hålla årsmöten eller andra föreningsmöten rekommenderar Folkhälsomyndigheten att föreningen använder digital teknik för att minska risken för smittspridning av covid-19 i samhället.

Ekonomiskt stöd

Min förening har svårt att betala anläggningshyror med anledning av coronaviruset, vad ska vi göra?

Svar: Föreningar som har svårt att kunna betala hyror för lokaler och arenor är välkomna att söka om anstånd eller avbetalningsplan hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan görs till foreningsservice@ostersund.se.

Privatpersoner som behöver hjälp med anstånd eller avbetalningsplan kan alltid kontakta kommunens Kundcenter på kundcenter@ostersund.se eller 063-14 30 00.

Ska kommunen ge föreningar bidrag på 1,5 miljoner? Hur får min förening del av de pengarna?

Svar: Ja kommunen har avsatt 1,5 miljoner kronor som ska fördelas till föreningar som riskerar att gå omkull utan stöd. Bidragen ska säkerställa föreningarnas fortsatta överlevnad och grundläggande drift av föreningens verksamhet, såväl under som efter pandemiperioden. Särskilt prioriterade är föreningarnas barn- och ungdomsverksamheter.

Föreningar ansöker om bidrag genom att skicka mejl till foreningsservice@ostersund.se med följande:

 • Föreningens namn och verksamhetsområde
 • Redogörelse för vilka kostnadsminskningar föreningen har genomfört för att kunna balansera uteblivna intäkter
 • Information om vilka kostnader som uppstått genom ändrad verksamhet under pandemi-perioden (kostnader som inte kunnat undvikas och som drabbar framtida verksamhet när evenemanget/verksamheten har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp).

Läs mer och ansök om bidraget

För hushåll

Avfall, återvinning och sophämtning

Jag är hemma mer nu och får så mycket sopor att soptunnan blir full - hur ska jag göra?

Svar: Om du är hemma mer, då blir det mer sopor hemma. Tänk på att sortera ditt avfall rätt. Sorterat ut matavfallet och töm den tunnan varje gång. Förpackningar och tidningar ska till återvinning. Ju bättre du sorterar desto mindre avfall går till förbränning och sopkärlet räcker till.

Kan mina sopor smitta?

Svar: Risken är liten om du förpackar mat och restavfall i påsar som du knyter till innan du lägger den i soptunnan. Var särskilt noggrann om någon i hushållet är sjuk. Matavfallet ska vara i en påse för matavfall.

Se till att locket på soptunnorna stängs. Om locket till soptunnan inte går igen kan fåglar komma åt soporna och sprida ut dem. Och sophämtaren kan få direktkontakt med avfallet.

Kan jag besöka återvinningscentralen?

Svar: Du är välkommen till återvinningscentralen om du är frisk och kry. Men begränsa dina besök till återvinningscentralen. Håll avstånd när du är på återvinningscentralen och låt barnen vänta i bilen. Försök att undvika köer. Runt lunch är det många besökare, så planera att komma tidigare eller senare.

Finns det någon särskild tid för mig som tillhör riskgrupp att besöka återvinningscentralerna?

Svar: Nej tyvärr. På våren är det alltid högt tryck på återvinningscentralerna. Det kan vara kö direkt på morgonen klockan 9, runt lunch och en stund på kvällen. Det är också fler besökare på måndagar och lördagar än resten av veckan.

Kan jag lämna saker till bistånd på återvinningscentralen?

Svar: Från den 7 september planerar återvinningscentralen att öppna biståndskuren. Återvinningscentralens personal har tillsammans med biståndsorganisationerna kommit överens om att det går bra att öppna biståndskuren igen efter sommarsemestrarna.

Så måndagen 7 september slår vi upp portarna igen för inlämning av hela och rena prylar som du vill skänka till bistånd. Öppningen av biståndskuren förutsätter att coronasituationen tillåter det.

Mina påsar för matavfall är slut, var kan jag hämta nya?

Svar: Du kan hämta påsar på återvinningscentralerna, där finns det för matavfall liksom på kundcenter.

Flerbostadshus kan beställa leverans av påsar till matavfall:
Beställ utkörning av kompostpåsar (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag minska mina avfallskostnader?

Svar: Ja, var noggrann med att sortera ut matavfallet, den tunnan kan du ställa ut vid varje tömning utan att öka dina kostnader. Men det är viktigt att det bara är matavfall och rätt påsar!

Det kostar 75 kronor per gång att tömma soptunnan till förbränning, så se till att det inte är förpackningar eller matavfall i den. Förpackningarna kan du lämna på återvinningsstationen.

Du kan få dela upp fakturorna, hör av dig till Kundcenter 063-14 30 00.

Vatten och avlopp

Kan det bli problem med vattenförsörjningen?

Svar: Nej, det ska inte bli några problem med vatten­försörjningen som beror på corona­situationen. Branch­organisationen Svenskt Vatten ser inga leverans- eller produktions­­problem gällande kemikalier för produktion av vatten. Det gör inte vi heller när vi har kontakt med våra leverantörer.

Vattenmätaren hos mig är gammal - kommer ni att byta den nu?

Svar: Nej, vi kommer inte att byta vattenmätare just nu. Vi hoppas kunna göra bytena senare under säsongen. Vi skickar ut brev till de som ska få vattenmätarna utbytta.

Vi byter din vattenmätare

Kan jag minska mina vattenkostnader?

Svar: Ja. Du kan spara på vatten och hålla nere kostnaden. Låt inte vattnet stå och rinna vare sig när du diskar eller när du borstar tänderna. Använd inte kranvatten till att vattna i trädgården.

Du kan få dela upp fakturorna, hör av dig till Kundcenter 063-14 30 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-04