Vanliga frågor och svar om corona

Kommunens anläggningar och lokaler

Besök och öppethållande

Kan jag besöka kommunens kundcenter och övriga receptioner?

Svar: Undvik så långt som möjligt att besöka Kundcenter och övriga receptioner. Du är istället välkommen att kontakta Kundcenter via telefon 063-14 30 00 eller e-post kundcenter@ostersund.se så hjälper de dig vidare.

Behöver du tolk så kan Kundcenter ringa till en tolk som är med och översätter samtalet.

Är biblioteken öppna som vanligt?

Svar: Ja, alla kommunens bibliotek har i nuläget öppet enligt ordinarie tider. Om läget ändras så kommer information att finnas på denna sida och på www.ostersundsbibliotek.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är badhusen öppna som vanligt?

Svar: Ja, i nuläget är de öppna. Badhusen kommer vara öppna tills vidare, såvida de nationella riktlinjerna inte säger annat.

Varför avråder ni från besök till kommunens kundcenter medan det är okej att besöka bibliotek och fritidsgårdar?

Svar: Kundcenter hanterar många olika ärenden med en tämligen stor gemensam nämnare; deras service går att få digitalt. Därför uppmanar vi allmänheten att undvika personliga besök.

Våra bibliotek och fritidsgårdar erbjuder däremot verksamhet och upplevelser som inte går att få digitalt (förutom vissa tjänster). Däremot förtydligar vi i dessa lokaler de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med. Vi ser också på vår besöksstatistik att människor minskat sina besök vilket gör att vi inte samlar lika många människor på samma yta.

Hur påverkar tillträdesförbudet som gäller för skolorna bokningar på sporthallarna på skolområdet?

Informationen ses för närvarande över. Mer information kommer inom kort.

Arrangemang i kommunens lokaler och arenor

Kan man hyra kommunens arenor och lokaler för evenemang?

Informationen ses för närvarande över. Mer information kommer inom kort.

Varför kräver Östersunds kommun att arrangörer ska göra riskbedömning av arrangemang som sker i era idrotts- och tränings­anläggningar?

Informationen ses för närvarande över. Mer information kommer inom kort.

Åtgärder för att minska smittspridning

Hur påverkas städningen i kommunens offentliga lokaler?

Svar: I nuläget är det viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete genom att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring, med mera. Daglig städning är den rengöring som utförs varje dag. Denna typ av städning är den mest betydelsefulla för att förhindra och förebygga smittspridning.

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Viruset kan också överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta. Man kan därför inte utesluta att smitta sker även från föremål. Det är dock ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Fortsatta studier får visa om spridning via ytor och föremål har någon betydelse för spridningen av covid-19.

Med anledning av ovanstående fokuserar kommunen på den dagliga städningen med extra fokus på kontaktytor där många personer tar och toaletter. Det finns även en beredskap för att ytterligare utöka städningen om behov uppstår.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida Frågor och svar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får vi göra studiebesök på Gräfsåsen eller Göviken nu?

Svar: Nej. Vi tar inte emot studiebesökare nu efter de restriktionerna som kom i november. Vi hoppas att det går att ta emot studiebesök från och med april 2021.

För barn och vårdnadshavare

Stanna hemma eller inte

Jag har provtagit mitt barn för covid-19. Vad gäller nu?

Svar: Barnet ska stanna hemma tills dess att provresultat kommit. Om barnet provtagits och testet är:

 • Negativt (det vill säga att barnet inte har covid-19) kan barnet/elev återgå till verksamheten om barnets allmäntillstånd är gott och barnet orkar delta i de ordinarie aktiviteter som sker under dagen på förskola/skola.
 • Positivt (det vill säga att barnet har covid-19) ska eleven/barnet vara hemma 7 dagar från första symptom + därefter 2 dagar symptomfri.

Om ni inte bokar tid för provtagning ska barnet stanna hemma så länge barnet känner sig sjukt. Barn, elever och personal ska stanna hemma i 7 dagar vid symtom (gäller oavsett om de har bekräftad covid-19 eller ej) från första symptom + två symtomfria dagar. Kvarvarande symtom som torrhosta, rinnsnuva och kondenssnuva räknas som symtomfri.

Det är viktigt att barn och elever som återgår till förskola/skola orkar delta i organiserad verksamhet hela dagarna.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ska mitt barn stanna hemma från förskola eller grundskola, och hur länge?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå på förskolan och att symtomfria elever ska gå i grundskolan. Det gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet.

Har ditt barn symtom bör ni boka tid för provtagning via 1177.selänk till annan webbplats. Läs mer om provtagning under rubriken: Jag har provtagit mitt barn för covid-19. Vad gäller nu?

För att minska risken för smittspridning så ska vårdnadshavare, barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som:

 • Feber
 • Hosta
 • Svårigheter att andas
 • Samt lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Barn och elever med sådana symtom ska vara hemma. Om barnet uppvisar symtom på skolan/förskola kommer personal kontakta vårdnadshavare för att kunna skicka hem barnet så snart som möjligt.

Om ni inte bokar tid för provtagning ska barnet stanna hemma så länge barnet känner sig sjukt*. Barn, elever och personal ska stanna hemma i 7 dagar vid symtom (gäller oavsett om de har bekräftad covid-19 eller ej) från första symtom + två symtomfria dagar. Kvarvarande symtom som torrhosta, rinnsnuva och kondenssnuva räknas som symtomfri.

Rekommendationerna gäller alla barn och elever.

*) Gäller oavsett om du har bekräftad covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Du som lämnar respektive hämtar barn/elever från förskola eller skola ska vara symptomfri.

Vid bekräftad covid -19 ska du stanna hemma i 7 dagar plus två symptomfria dagar. Symptomfri räknas du även om du har kvarvarande torrhosta, rinnsnuva eller kondenssnuva.

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan mitt barn gå på förskolan/skolan fast jag som vårdnads­havare är sjuk?

Svar: Region Jämtland Härjedalen har från 1 oktober infört hemisolering för den som är konstaterat smittad av covid-19. Det innebär att den som bor med en person som provtagits positivt för covid-19 ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det vill säga stanna hemma från skola eller arbete till dess att den är säker på att den själv inte blivit smittad.

Barn i förskola, grundskola och grundsärskola kan dock fortsatt gå till förskolan/skolan, förutsatt att de är friska, även när familjemedlemmar är sjuka i covid-19. Det är dock extra viktigt att vara uppmärksam på symtom och vid symtom, även milda, stanna hemma.

Däremot ska de av försiktighetsskäl träffa så få personer som möjligt i övrigt, och avstå från fritidsaktiviteter såsom:

 • Vara i fritidshem
 • Leka med kompisar
 • Delta i andra fritidsaktiviteter

För elever i grundskolan ger det regionala smittskyddet rådet att vårdnadshavare tar kontakt med skolan och diskuterar om det finns andra lösningar för att barnet ska kunna tillgodogöra sig sin undervisning. I så fall är det bäst att barnet stannar hemma under karantäntiden.

För barn i förskolan så ska lämning och hämtning kunna ske på ett säkert sätt för personal och övriga vårdnadshavare och barn. Detta innebär till exempel att:

 • vårdnadshavare tar kontakt med förskolan innan lämning sker
 • lämning och hämtning sker utomhus efter överenskommelse

I möjligaste mån önskar vi att vårdnadshavare väljer att ha sina barn hemma under karantänstiden.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har blivit permitterad. Ska mina barn gå till förskola och fritidshem ändå?

Svar: Barn till vårdnadshavare som är permitterad på heltid, får gå max 25 timmar i förskolan alternativt 10 timmar i fritidshem per vecka. Det gäller från och med måndag 23 mars och tillsvidare.

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i Tempus. Barnet får vara max 25 timmar per vecka i förskolan alternativt 10 timmar per vecka i fritidshemmet.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Hur vet jag om mitt barn tillhör en riskgrupp?

Svar: Är du osäker på om ditt barn tillhör en riskgrupp eller inte ska du som kontakta Barnkliniken eller annan behandlande instans för att rådgöra med dem.

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, till exempel på grund av epidemi/pandemi, så att vårdnadshavare inte kan nyttja sin plats ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Kommer förskolor och grundskolor att stänga?

Svar: I dagsläget är förskolorna och grundskolorna öppna.

Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för att vid behov kunna stänga förskolor och grundskolor och bedriva distansundervisning för skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med frågan för att på bästa sätt säkerställa att elever vid grundskolan ska få en god utbildning även under ändrade förutsättningar.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Du som vårdnadshavare har blivit ombedd att fråga din arbetsgivare om du har en samhällsviktig tjänst eller inte. Detta har kommunen bett om för att alla vårdnads­havare ska vara redo att vid behov rapportera in att ens barn behöver omsorg i händelse av att ens förskola/­skola skulle behöva stänga på grund av corona­viruset. I händelse av att förskolor eller skolor skulle stänga kommer du som har samhällsviktig tjänst få rapportera in ditt barns behov* av omsorg. Därefter får du veta om du har rätt till omsorg.

*Båda vårdnadshavarna ska ha samhällsviktiga tjänster och omsorg ska inte gå att ordna på annat sätt för att dina barn ska vara berättigade till omsorg.

I dagsläget är det inte aktuellt att anmäla barn till förskola och fritidshem, eftersom det inte finns något beslut om att skolor eller förskolor ska stänga. Mer information kommer gå ut till samtliga vårdnadshavare om det blir aktuellt.

Fram tills dess finns information kring samhällsviktiga tjänster hos MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra. Är vi osäkra så kommer vi be om ett skriftligt intyg från arbetsgivare, men det är endast i undantagsfall.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer lanseras först när en stängning blir aktuellt. I dagsläget finns inget beslut om stängning av förskolor och skolor i Östersunds kommun. Du som vårdnadshavare ska inte anmäla behov av barnomsorg än.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad gäller i skolmatsalarna där elever tar mat själva från en matbuffé?

Svar: Riksdagen tog den 17 juni 2020 beslut om lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att om man serverar mat till en på förhand bestämd krets människor, exempelvis personalrestauranger och skolmatsalar, så omfattas man inte av lagen.

Det innebär att det nu inte är några särskilda regler för måltidssituationen på skola och förskola. Det som gäller på skolan/förskolan i klassrum, lekrum, i korridorer, på raster och så vidare gäller även i matsalen. Och det som gäller är Folkhälsomyndighetens råd till skola, förskola och gymnasium samt föreskriften HSLF-FS 2020:12.

Dessa åtgärder gäller för närvarande inom Måltidsservices verksamheter

 • Vi behåller avståndsmarkeringar på golven i matsalarna
 • Vi behåller anslag/informationsplanscher om smittspridning i matsalar och kök
 • Vi behåller rutinen kring förhöjd hygien i köken

Vad innebär tillträdesförbud till kommunens skollokaler?

Svar: Det råder besöksförbud i kommunens förskolor/ fritidshem/ grundskolor/ grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att utföra i lokalerna. Rektor är ytterst ansvarig och beslutar om vem/vilka som är behöriga att vistas i våra lokaler. 

 • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
 • Alla andra personer är förbjudna att vistas i lokalerna tills vidare. Våra skolor hålls öppna tills något annat beslut tas.

Hur ska kommunens interna direktiv om att inte ha möten med fler än 50 personer tolkas för elever och personal på skolorna?

Svar: Till möten kommer personer från många olika håll, och sprids sen ut på många håll igen. På en skola är det däremot samma personer som kommer tillbaka till samma platser varje dag. Det innebär att en eventuell smittspridning sker långsammare på en skola jämfört med kommunens möten. Enligt det vi vet idag är inte heller barn den största gruppen av smittbärare.

Det vi prioriterar att jobba med just nu är att dämpa hastigheten av smittspridningen, så att sjukvården ska hinna med. Det här är ett sätt att göra det på.

Övriga verksamheter

Kommer fritidsgårdarna vara öppna som vanligt?

Svar: Ja fritidsgårdarna har i nuläget öppet. Om läget ändras så kommer information att finnas på denna sida.

Däremot görs löpande riskbedömningar, och i några fall innebär det att på de gårdar som har liten yta eller små rum inför man regleringar, till exempel max 6 personer samtidigt i ett rum.

Anslag om detta sätts upp på respektive gård och kommuniceras löpande med målgruppen som besöker gårdarna.

Hur påverkas Kulturskolans verksamhet?

Svar: Kulturskolan är en del av Östersunds kommun och följer de direktiv och rekommendationer som kommunen ger. De är i sin tur baserade på Folkhälso­myndig­hetens rekommendationer. Det innebär att verksamheten fortsätter tills dess att andra beslut fattats.

Det är viktigt att ni som tar del av Kulturskolans verksamhet följer de råd som Folkhälso­myndigheten och Östersunds kommun ger. Om ni har symptom som feber, torrhosta eller andningsbesvär så ska ni stanna hemma. Personer som har dessa symtom kommer att avvisas från Kulturskolans lokaler och/eller från lektioner i skolorna.

Om nya beslut tas, som påverkar Kulturskolans verksamhet, så kommer vårdnadshavare få information via e-post, på kommunens Facebook och/eller på kommunens webb www.ostersund.se.

För arbetssökande

Jag har blivit varslad/uppsagd eller söker jobb av annan anledning, har ni några lediga jobb som jag kan söka?

Svar: Ja, du är välkommen att se vilka lediga jobb som finns hos Östersunds kommun, samt söka dem på vår webbplats.

För 70+, riskgrupper och personer med funktionsnedsättning

Hjälp med inköp för riskgrupper

Kan jag få hjälp med att göra inköp av mat, mediciner och annat?

Svar: Ja, du kan få hjälp med inköp av mat, hygienartiklar och medicin genom kommunens samarbete med Röda Korset.

Klarar du av att använda e-tjänsten så gör gärna det. Annars går det också bra att ringa på telefonnumret nedan.

När du har anmält dig skickar vi din förfrågan vidare till Röda Korsetlänk till annan webbplats som har i uppdrag att koordinera frivilliginsatserna. Ha inköpslistan redo! Vår ambition är att leverera varorna till dig inom ett dygn på vardagar.

Kostar det något att få hjälp att göra inköp?

Svar: Nej. Det är frivilliga som sköter kontakten med dig och gör inköp av mat, hygienartiklar och medicin. Hemleveransen är gratis.

Hur och när betalar jag för varorna?

Svar: Med swish, med faktura eller genom kontoöverföring i bank. Olika affärer har olika lösningar. Du betalar först när du fått varorna.

Hur snabbt får jag varorna, från att jag beställt dem?

Svar: Röda korset har som ambition att leverera varorna inom ett dygn efter att du har beställt dem (på vardagar).

Vilken affär handlar ni på och hur vet jag att ni handlar så billigt som möjligt?

Svar: Röda korset försöker handla på den affär du önskar. De är dock begränsade av att handla med affärer som tar swish eller faktura eftersom de inte hanterar kontanter eller kort.

Röda korset jämför inte priser och kan inte garantera att man handlar så billigt som möjligt. Det är frivilliga som handlar på sin fritid och försöker lösa allt på bästa sätt, men man försöker använda tiden effektivt för att så många som möjligt ska få hjälp.

Stöd under isoleringen

Vart kan jag vända mig om jag känner mig ensam?

Svar: I samband med coronaviruset har kommunens kuratorer öppnat en samtalslinje för dig som behöver någon att prata med.

Observera att denna samtalslinje inte är någon sjukvårds­rådgivning, endast samtalsstöd.

Kuratorerna finns tillgängliga på telefon;

 • måndag-torsdag 10-15
 • fredag 10-14

Om du inte får svar går det bra att lämna meddelande på röstbrevlåda så ringer de upp så snart de kan.

Cecilia Barcheus Bergman, telefon: 063-14 37 80
Helena Söderlund, telefon: 063-14 02 83

Mer tips om samtalsstöd och saker du kan göra för att må bra under isoleringen hittar du på sidan Tips för dig 70+ under coronakrisen

Var kan jag få stöd som anhörig när jag har en närstående med demens hemma?

Svar: Demensteamet finns till för anhörig till någon med sviktande minnesfunktion. De erbjuder anhörigstöd i grupp och individuellt, gör hembesök och håller föredrag. I deras uppdrag ingår att handleda och utbilda anhöriga kring demenssjukdom, bemötande och minneshjälpmedel.

Kontaktuppgifter:

Meta Aringstam, sjuksköterska, 063-14 46 45

Helena Söderlund, Kurator, 063-14 02 83

Åsa Hannerz, Arbetsterapeut, 063-14 31 40

Öppet vardagar klockan 8.00-17.00. Om de inte svarar går det bra att lämna meddelande på röstbrevlåda så ringer de upp så snart de kan.

Besök på boenden

Får jag besöka ett särskilt boende eller LSS-boende där det finns personer över 70 år?

Svar: Den 1 oktober upphörde besöksförbudet inom särskilda boendeformer, men pandemin är inte över.

På grund av den ökade smittspridning av covid-19 under november vädjar vi till dig, som tänker besöka någon vid särskilt boende att avstå från icke nödvändiga besök.

Läs mer om hur du kan hålla kontakten utan fysiska besöklänk till annan webbplats

Om du besöker någon person vid särskilt boende eller i LSS-bostad för äldre är det följande riktlinjer som gäller:

 • Du ska kontakta ansvarig chef för att planera och boka besöket under vardagar dagtid. Besöket kan genomföras på dagtid, kväll eller helg men det ska vara bokat och godkänt under vardagstid.
 • Du får inte ha några förkylningssymtom vid besöket.
 • Ytterdörren till boendet är låst när du kommer och personal kommer att fråga dig om du har några symtom enligt en speciell checklista.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket.
 • Du ska använda munskydd under besöket efter anvisning av personal.
 • Du ska gå direkt till den du ska besöka och vara i personens lägenhet. Du får inte vistas i några andra personers lägenheter eller allmänna utrymmen. Håll fysiskt distans.
 • Om du vistas utomhus till exempel går en promenad med den som bor på särskilt boende, ska du hålla fysisk distans.

Får jag besöka ett LSS-boende där det inte bor någon över 70 år?

Svar: När det gäller besök på boenden där det bor personer under 70 år ska du följa folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att:

 • du ska vara helt symtomfri,
 • hålla avstånd,
 • tvätta händerna

Besöket sker i din närståendes lägenhet eller annan angiven plats. Känner du dig osäker på vad som gäller för det boende du ska besöka är du välkommen att kontakta enhetschef för boendet.

Hur får jag kontakt med min anhörige på särskilt boende eller LSS-boende?

Svar: Personalen på boendet kan hjälpa dig att få kontakt med din anhörige via videosamtal eller telefon. Läs mer på sidan Träffas på distans

Åtgärder för att minska smittspridningen

Vad gör hemtjänsten för att begränsa antalet personal som besöker en och samma vårdtagare/medborgare?

Svar: Hemtjänsten arbetar alltid med att ha så hög kontinuitet som möjligt. Det vill säga att så få medarbetare som möjligt arbetar mot samma medborgare.

När det är smitta (till exempel vinterkräksjuka, covid-19 och så vidare) så genomför man ”kohort-vård”. Det innebär att personal som besöker smittade inte går in till friska medborgare. Vi har också högt fokus på våra basala hygienrutiner.

Skyddar sig hemtjänstpersonalen med handsprit vid hembesök?

Svar: Ja det gör de. Hemtjänstpersonalen har alltid (även i vanliga fall) tillgång till, och ska alltid använda, handsprit när de besöker medborgare.

Varför använder inte all personal inom vård och omsorg munskydd i tjänst?

Svar: Vård- och omsorg följer noga Folkhälsomyndighetens och Regionens rekommendationer när det gäller hur personalen ska skydda sig själva och medborgarna mot smitta. Personal ska följa basala hygienrutiner och allmänna rekommendationer från myndigheter för att minska smittspridningen. Men personalen använder inte munskydd när de besöker friska medborgare.

Det är inte klarlagt att användande av skyddsutrustning till exempel munskydd, skulle minska smittspridningen. Det kan istället innebära en ökad smittrisk när man tar av och på munskyddet.

Läs mer på Regionens webbplats: Enkla munskydd kan öka risk för smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Däremot ska vård- och omsorgspersonalen använda full skyddsutrustning, precis som Regionens sjukvårdpersonal, så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare. Se frågan här nedanför.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning för kommunens vård- och omsorgspersonal?

Svar: Vård- och omsorgspersonalen använder full skyddsutrustning så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare.

Det finns god tillgång till skyddsutrustning i Vård- och omsorgsförvaltningens lager och lagret fylls på kontinuerligt.

I filmen nedan får du möta några av kommunens medarbetare som fixade skyddsutrustning dygnet runt under den mest hektiska perioden i våras.

Hur blir det med färdtjänstresor?

Svar: Med anledning av covid-19 har förvaltningschef Örjan Jervidal beslutat att låta färdtjänstresande åka färdtjänsttaxi ensamma. Detta då vi tolkar dem som en riskgrupp. Beslutet fattades måndag 23 mars och förlängdes måndagen den 27 april. Beslutet gäller till och med 30 juni, men kan såklart komma att ändras.

Är kommunens mötesplatser (för i huvudsak äldre och personer med funktionsnedsättning) öppna?

Svar: Från och med 14 september kommer kommunen att öppna mötesplatserna igen - men med begränsat antal besökare. Det innebär att du som vill besöka en mötesplats behöver föranmäla besöket till mötesplatsledaren för den mötesplats du önskar besöka. Du kan också förbeställa lunch igen på Mötesplatserna; Prästgatan 58, Reveljen, Lövberga och Lugnvik.

Vi kommer att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten när det gäller handhygien, att hålla avstånd och att alla måste stanna hemma vid symptom.

Mötesplats Hornsberg kommer att hålla stängt tills vidare. Eventuellt kommer mötesplatsen att renoveras innan vi öppnar den igen.

Även mötesplatsen i Lit håller stängt eftersom den ligger på ett särskilt boende och vi måste följa de rekommendationer som gäller för särskilda boenden.

Läs mer om mötesplatserna för i huvudsak äldreöppnas i nytt fönster

Håller Daglig verksamhet öppet?

Svar: Daglig verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har hållit stängt sen 14 april.

Från och med 1 juli delöppnade Daglig verksamhet för vissa medborgare med självständig placering - det vill säga steg 3. Från och med 1 september delöppnar kommunen successivt fler Dagliga verksamheter både i steg 1 och 3.

Från och med 2 november startar även Daglig verksamhet steg 2 successivt.

Läs mer här om successiv öppning av Daglig verksamhet

Läs mer om Daglig verksamhet

För företagare

Hitta information

Vem på kommunen kan jag kontakta om jag har frågor om företagande och näringsliv?

Svar: Då kan du kontakta kommunens näringslivskontor. Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivninglänk till annan webbplats

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Var kan jag hitta mer information som kan hjälpa mig och mina medarbetare i samband med corona?

Svar:

 • Almilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Regeringen har fattat beslut att öka Almis lånefond där företag kan få utökat stöd.
 • Arbetsrättsliga frågor
  Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
 • Bygga, bo och miljö
  Om du behöver ta kontakt när det gäller el, miljö, avfall med mera finns snabba länkar här.
 • Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
  Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Företagarnalänk till annan webbplats
  Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
 • Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om bland annat sjuklönekostnader, karensavdrag, smittbärarpenning, sjukpenning, vård av sjukt barn med mera.
 • Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Här finns samlad information som berör corona-pandemin där företag kan få hjälp.
 • Krisinformation.selänk till annan webbplats
  Krisinformation från svenska myndigheter.
 • Regeringskanslietlänk till annan webbplats
  Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
 • Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter).
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
  Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.
 • Verksamt.selänk till annan webbplats
  Verksamhet.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Ekonomiskt stöd

Mitt företag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare för utökade låne- och garantimöjligheter?

Svar: Regeringen har presenterat åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

 • Lånegaranti
  Regeringen föreslår att små och medelstora företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter ska få möjlighet till statlig lånegaranti.
  Läs mer om lånegaranti på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Almi
  För att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Almi får också extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.
  Läs mer om lånefonden på Almis webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Svensk Exportkredit
  Svensk Exportkredits låneram ökas och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.
  Läs mer på Svensk Exportkreditlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Exportkreditnämnden
  Exportkreditnämndens har fått utökade kreditgarantier och med minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. En ny garanti för snabbare och säkrare betalning till svenska exportföretag införs också.
  Läs mer på Exportkreditnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Riksbanken
  Riksbanken meddelat att de lånar ut mer pengar till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.
  Läs mer i Riksbankens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan krisdrabbade företag söka ekonomiskt bidrag hos kommunen?

Svar: Kommunen har inga bidrag som krisdrabbade företag kan söka. Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en bra sammanställning för dig som företagare på alla åtgärder som tillfälligt beslutats med anledning av coronaviruset.

Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror.

Du kan läsa mer om tillfällig rabatt på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av mat

Vad är det för regler som gäller för restaurang, café och bar?

Svar: Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lagstiftning som reglerar trängsel på restauranger, caféer och liknande. Den nya lagen heter Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att kommunerna nu tar över ansvaret för tillsyn av serveringar från smittskyddsläkare. Utifrån lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37).länk till annan webbplats

Vem gäller reglerna för?

Reglerna gäller för den som driver ett serveringsställe. Med serveringsställe menas en plats där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på plats. Ordet näringsverksamhet tar sikte på att syftet med verksamheten är att gå med vinst.

Förändringar i regelverket

Den 3 november 2020 ändrades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37). Nedan anges de mest betydande förändringarna:

 • Avståndet mellan sällskap har nu förts in i föreskriften och anges till minst en meter. Detta innebär att avståndet är lagstadgat och inte som tidigare angivet i allmänt råd. Företaget ansvarar för att avstånd mellan sällskapen hålls. Skärmar eller liknande mellan sällskap ersätter inte kravet på minst en meter mellan olika sällskap men kan användas som ett komplement för att begränsa risken för smittspridning.
 • Antalet besökare i ett sällskap som placeras vid samma bord får högst uppgå till åtta personer. Om den grupp som besöker serveringsstället består av fler än 8 personer ska den som driver serveringsstället dela upp sällskapet i mindre grupper.
 • När allmänna sammankomster till exempel konserter, idrottsevenemang och liknande anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. Vid evenemang kan tillstånd krävas från Polismyndigheten. Serveringsstället ansvarar själva för att kontakta polismyndigheten för att ta reda på vilka tillstånd som krävs.

För mer information:

Om du har frågor eller funderingar är du också välkommen att kontakta Miljö och Hälsa på telefon 063-14 30 00 eller e-post miljoochhalsa@ostersund.se

Anslag:

Anslag att skriva ut om hur gäster kan minska smittspridning:

Håll säkert avstånd och undvik att smitta andraPDF

Mitt företag vill erbjuda hemleverans av mat. Vad ska vi tänka på?

Svar: Om ditt företag vill erbjuda hemleverans av mat är det viktigt att du skyddar livsmedlen och säkerställer säker hantering även under transporten. Här följer några punkter som ni livsmedelsföretagare behöver komma ihåg när det gäller just hemkörning:

 • Maten ska vara packad eller omsluten på ett sätt så att den skyddas mot kontaminering (förorening).
 • Ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Den får inte leda till att livsmedel transporteras i för hög eller för låg temperatur. Vid kortare transporter kan det för varm mat räcka med en värmeisolerande väska och för kall mat en isolerad låda med kylklamp.
 • Livsmedelsverksamheten ska alltid kunna svara på frågor om matens innehåll. Du behöver särskilt säkerställa att du kan återge allergener korrekt till din kund.
 • Ett företag som fraktar livsmedel kontinuerligt och organiserat är att betrakta som livsmedelsföretag och får inte lov att bedrivas utan att först ha anmält verksamheten till Miljö och hälsa

Hör av dig till oss på Miljö och hälsa om du vill komma igång med hemleverans på 063‑14 30 00 knappval 3.

Personalfrågor

Hur gör jag för att avgöra om min medarbetare är samhällsviktig?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om du som arbetsgivare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska du vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid arbetsrättsliga frågor?

Svar: Vid arbetsrättsliga frågor kan du kontakta respektive medlemsorganisation.

Mer information om medlemsorganisationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid frågor om sjuklönekostnader, karensavdrag, vård av sjukt barn med mera?

Vad gäller vid tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter?

Svar: Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften.

Läs mer hos Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om reglerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minska smittspridning

Jag har skyddsmaterial som jag vill skänka till kommunen. Är ni intresserade av det?

Svar: Nej, vård- och omsorgsförvaltningen har inte längre behov av att ta emot munskydd, plastförkläden, handsprit, visir eller liknande från privatpersoner/företag.

Ett omfattande arbete i kommunen med att få fram certifierad och godkänd skyddsutrustning har gett goda resultat och läget i vår kommun anses nu mycket gott.

Vad bör butiker, köpcentrum och gallerior göra för att minska smittspridningen?

Svar: Den 1 april 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer till handeln om att köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter bör begränsa antalet kunder som vistas i en butik samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt avstånd kunderna bör hålla till varandra.

För föreningar

Utöva idrott

Kan vi som förening fortfarande boka idrotts- och träningsanläggningar för ordinarie träningar?

Informationen ses för närvarande över. Mer information kommer inom kort.

Kan vi hålla träningsmatcher, tävlingar, cuper och mindre idrottsarrangemang?

 • Informationen ses för närvarande över. Mer information kommer inom kort.

Vad bör föreningar som har planerade årsmöten göra för att minska smittspridningen?

Svar: Den 1 april 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer till ideella föreningar att de bör skjuta upp årsmöten och liknande om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Om en förening måste hålla årsmöten eller andra föreningsmöten rekommenderar Folkhälsomyndigheten att föreningen använder digital teknik för att minska risken för smittspridning av covid-19 i samhället.

Ekonomiskt stöd

Min förening har svårt att betala anläggningshyror med anledning av coronaviruset, vad ska vi göra?

Svar: Föreningar som har svårt att kunna betala hyror för lokaler och arenor är välkomna att söka om anstånd eller avbetalningsplan hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan görs till foreningsservice@ostersund.se.

Privatpersoner som behöver hjälp med anstånd eller avbetalningsplan kan alltid kontakta kommunens Kundcenter på kundcenter@ostersund.se eller 063-14 30 00.

Ska kommunen ge föreningar bidrag på 1,5 miljoner? Hur får min förening del av de pengarna?

Svar: Ja kommunen har avsatt 1,5 miljoner kronor som ska fördelas till föreningar som riskerar att gå omkull utan stöd. Bidragen ska säkerställa föreningarnas fortsatta överlevnad och grundläggande drift av föreningens verksamhet, såväl under som efter pandemiperioden. Särskilt prioriterade är föreningarnas barn- och ungdomsverksamheter.

Föreningar ansöker om bidrag genom att skicka mejl till foreningsservice@ostersund.se med följande:

 • Föreningens namn och verksamhetsområde
 • Redogörelse för vilka kostnadsminskningar föreningen har genomfört för att kunna balansera uteblivna intäkter
 • Information om vilka kostnader som uppstått genom ändrad verksamhet under pandemi-perioden (kostnader som inte kunnat undvikas och som drabbar framtida verksamhet när evenemanget/verksamheten har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp).

Läs mer och ansök om bidraget

För hushåll

Avfall, återvinning och sophämtning

Jag är hemma mer nu och får så mycket sopor att soptunnan blir full - hur ska jag göra?

Svar: Om du är hemma mer, då blir det mer sopor hemma. Tänk på att sortera ditt avfall rätt. Sorterat ut matavfallet och töm den tunnan varje gång. Förpackningar och tidningar ska till återvinning. Ju bättre du sorterar desto mindre avfall går till förbränning och sopkärlet räcker till.

Kan mina sopor smitta?

Svar: Risken är liten om du förpackar mat och restavfall i påsar som du knyter till innan du lägger den i soptunnan. Var särskilt noggrann om någon i hushållet är sjuk. Matavfallet ska vara i en påse för matavfall.

Se till att locket på soptunnorna stängs. Om locket till soptunnan inte går igen kan fåglar komma åt soporna och sprida ut dem. Och sophämtaren kan få direktkontakt med avfallet.

Kan jag besöka återvinningscentralen?

Svar: Du är välkommen till återvinningscentralen om du är frisk och kry. Men begränsa dina besök till återvinningscentralen. Håll avstånd när du är på återvinningscentralen och låt barnen vänta i bilen. Försök att undvika köer. Runt lunch är det många besökare, så planera att komma tidigare eller senare.

Finns det någon särskild tid för mig som tillhör riskgrupp att besöka återvinningscentralerna?

Svar: Nej tyvärr. Tänk på att det kan vara kö direkt på morgonen klockan 9, runt lunch och en stund på kvällen. Det är också fler besökare på måndagar och lördagar än resten av veckan.

Kan jag lämna saker till bistånd på återvinningscentralen?

Svar: Ja, biståndskuren är öppen igen för inlämning av hela och rena prylar som du vill skänka till bistånd.

Mina påsar för matavfall är slut, var kan jag hämta nya?

Svar: Du kan hämta påsar på återvinningscentralerna, där finns det påsar för matavfall, liksom på kundcenter.

Flerbostadshus kan beställa leverans av påsar till matavfall:
Beställ utkörning av kompostpåsar (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag minska mina avfallskostnader?

Svar: Ja, var noggrann med att sortera ut matavfallet, den tunnan kan du ställa ut vid varje tömning utan att öka dina kostnader. Men det är viktigt att det bara är matavfall och rätt påsar!

Det kostar 75 kronor per gång att tömma soptunnan till förbränning, så se till att det inte är förpackningar eller matavfall i den. Förpackningarna kan du lämna på återvinningsstationen.

Du kan få dela upp fakturorna, hör av dig till Kundcenter 063-14 30 00.

Vatten och avlopp

Kan det bli problem med vattenförsörjningen?

Svar: Nej, det ska inte bli några problem med vatten­försörjningen som beror på corona­situationen. Branch­organisationen Svenskt Vatten ser inga leverans- eller produktions­­problem gällande kemikalier för produktion av vatten. Det gör inte vi heller när vi har kontakt med våra leverantörer.

Vattenmätaren hos mig är gammal - kommer ni att byta den nu?

Svar: Du som har en vattenmätare som behöver bytas, kommer att få ett brev om att du själv ska boka tid för bytet. Om du inte vill ha besök i din bostad nu, då kan du avvakta. Och om du har symptom ska du inte boka tid nu. Bytet kommer i så fall att ske under 2021.

Mer information om byte av vattenmätare

Kan jag minska mina vattenkostnader?

Svar: Ja. Du kan spara på vatten och hålla nere kostnaden. Låt inte vattnet stå och rinna vare sig när du diskar eller när du borstar tänderna. Använd inte kranvatten till att vattna i trädgården.

Du kan få dela upp fakturorna, hör av dig till Kundcenter 063-14 30 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-23