Vanliga frågor och svar om corona

Vaccination

Vaccination inom den kommunala verksamheten

Hur är läget just nu med vaccineringen inom kommunens verksamheter?

Torsdag 6 maj 2021


Vecka 18:

Vaccinationerna inom LSS fortsätter som planerat för både medborgare och personal.

Enligt en skattning av hur många som ingår i respektive fas i vårt län så finns cirka 15 000 i fas 1, 33 000 i fas 2, 7 000 i fas 3 och 50 000 i fas 4. De sista två faserna är de som är osäkrast till antalet. Totalt handlar det alltså om cirka 105 000 av länets invånare som kommer att erbjudas vaccinet. 

På 1177.se uppdaterar regionen när ny information finns.

Vem får vaccin först?

Svar: Det styrs av nationella prioriteringar. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Information sker via annonser i dagspress, på regionens hemsida och via 1177.se.

Hur får jag veta när jag eller en anhörig ska bli vaccinerad?

Svar: Information sker via annonser i dagspress, på regionens hemsida och via 1177.se.

Munskydd

Information om användning av munskydd i kollektivtrafik

När rekommenderas jag att bära munskydd?

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18. Det gäller alla som är födda 2004 och tidigare.

Folkhälsomyndigheten säger att rekommendationen gäller för kollektivtrafik som inte går att boka, vilket betyder att skolskjuts, färdtjänst och sjukresor är undantagna.

Folkhälsomyndighetens information om användning av munskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur får jag tag i munskydd när jag ska resa?

Svar: Det är resenärens ansvar att skaffa munskydd. Men Länstrafiken kommer också att ha ett antal utlämningsställen där du som resenär kan hämta munskydd för din resa. I Östersunds kommun är det receptionerna på Östersunds busstation, receptionen på Östersunds sjukhus samt kommunens kundcenter.

Hur använder jag munskydd?

Svar: På Folkhälsomyndighetens webbplats finns instruktioner för hur du använder munskydd på ett säkert sätt.

Folkhälsomyndighetens instruktion för att använda munskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från vilken ålder bör munskydd bäras?

Svar: Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten bör munskydd bäras i kollektivtrafiken av personer som är födda 2004 eller tidigare.

Kan jag nekas att resa om jag inte har munskydd?

Svar: Nej, det är inget tvång att ha munskydd, det är en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Länstrafiken kan därför inte neka dig att resa om du har en giltig biljett men inte använder munskydd.

Kommunens anläggningar och lokaler

Besök och öppethållande

Kan jag besöka kommunens kundcenter och övriga receptioner?

Svar: Undvik så långt som möjligt att besöka Kundcenter och övriga receptioner. Du är istället välkommen att kontakta Kundcenter via telefon 063-14 30 00 eller e-post kundcenter@ostersund.se så hjälper de dig vidare.

Behöver du tolk så kan Kundcenter ringa till en tolk som är med och översätter samtalet.

Är biblioteken öppna som vanligt?

Svar: Kommunen har beslutat hålla de fyra biblioteken samt biblioteksbussen öppen enligt ordinarie tider. Verksamheten är justerad och detta gäller:

 • Biblioteket håller öppet för utlån och återlämning med självservice för besökare
 • All programverksamhet är inställd (endast digitala program genomförs)
 • Många sittplatser är borttagna för att besökarna endast ska göra korta ärenden
 • De tillhandahåller fortsatt Take Away och hemleveranser till 70+ samt personer i riskgrupper

Beslutet att hålla biblioteken öppna är fattat utifrån följande:

 • Verksamheten bör hålla öppen så långt det är möjligt med hänsyn till att de erbjuder möjlighet att ta del av allmänna rekommendationer och nyheter kring coronaviruset för de personer som inte har egen dator/smartphone eller tidningsprenumeration
 • I år, när många firar jul ensamma eller med färre personer än vanligt och mindre aktiviteter att ägna sig åt, är biblioteket viktigt för att hålla ett offentligt rum öppet.
 • Dialog med smittskyddsläkare som bedömer att öppethållande av biblioteket inte bidrar till ökad smittspridning

Besök www.ostersundsbibliotek.se för mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är badhusen öppna?

Svar: Storsjöbadet (inklusive relaxavdelning) badhallarna i Brunflo, Lit och Östbergsbadet har öppet för skolundervisning samt företag och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare.

Badhusen är fortsatt stängda för allmänheten.

Besök Storsjöbadets webbplats för mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför avråder ni från besök till kommunens kundcenter medan det är okej att besöka bibliotek?

Svar: Kundcenter hanterar många olika ärenden med en tämligen stor gemensam nämnare; deras service går att få digitalt. Därför uppmanar vi allmänheten att undvika personliga besök.

Våra bibliotek erbjuder däremot verksamhet och upplevelser som inte går att få digitalt (förutom vissa tjänster). Därför har vi anpassat verksamheten för att kunna ta emot besökare och vi förtydligar på plats i lokalen vilka rekommendationer som gäller. Vi ser också på vår besöksstatistik att människor minskat sina besök, vilket gör att vi inte samlar lika många människor på samma yta.

Hur påverkar tillträdesförbudet som gäller för skolorna bokningar på sporthallarna på skolområdet?

Svar: Hallarna öppnar från måndag 25 januari för skolor samt de föreningar som bedriver verksamhet där. Det är viktigt att det inte är för många människor i hallarna samtidigt så tiderna kan komma att behöva justeras något. I så fall kommer bokningsansvariga att höra av sig. 

Arrangemang i kommunens lokaler och arenor

Kan man hyra kommunens arenor och lokaler för evenemang?

Svar: Som huvudregel är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Om ni under dessa förutsättningar ändå vill arrangera verksamhet på kommunens anläggningar måste ni göra riskbedömning via e-tjänst.

Länk till riskbedömning via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför kräver Östersunds kommun att arrangörer ska göra riskbedömning av arrangemang som sker i era idrotts- och tränings­anläggningar?

Svar: Östersunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de restriktioner som utfärdats av regeringen och länsstyrelsen. Den som bedriver verksamhet i kommunens idrotts- och träningsanläggningar är ytterst ansvarig att rådande rekommendationer och riktlinjer efterlevs.

Som ägare av anläggningarna begär kommunen riskbedömningar som visar på att arrangörer vidtar nödvändiga åtgärder för att minska risken för smittspridning på våra anläggningar. Riskbedömningarna är dessutom ett hjälpverktyg till föreningar att säkerställa att de vidtar nödvändiga åtgärder.

Gör riskbedömning via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder för att minska smittspridning

Hur påverkas städningen i kommunens offentliga lokaler?

Svar: I nuläget är det viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete genom att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring, med mera. Daglig städning är den rengöring som utförs varje dag. Denna typ av städning är den mest betydelsefulla för att förhindra och förebygga smittspridning.

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Viruset kan också överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta. Man kan därför inte utesluta att smitta sker även från föremål. Det är dock ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Fortsatta studier får visa om spridning via ytor och föremål har någon betydelse för spridningen av covid-19.

Med anledning av ovanstående fokuserar kommunen på den dagliga städningen med extra fokus på kontaktytor där många personer tar och toaletter. Det finns även en beredskap för att ytterligare utöka städningen om behov uppstår.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida Frågor och svar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får vi göra studiebesök på Gräfsåsen eller Göviken nu?

Svar: Nej. Vi tar inte emot studiebesök efter de restriktioner som kom i november. Vi hoppas att det går att ta emot studiebesök från och med april 2021.

För barn och vårdnadshavare

Stanna hemma eller inte

Om vi har varit utomlands, vad gäller för barn i förskola och skola?

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kommer hem från en utlandsresa ska stanna hemma och undvika nära kontakter i 7 dagar efter återkomst till Sverige. Vårdnadshavare och elever i grundskola ska provta sig för covid-19. Förskolebarn behöver däremot inte provtas, om det inte är absolut nödvändigt.

Det här innebär att om en familj väljer att åka utomlands så kan inte barnet komma på förskolan/skolan veckan efter hemkomst.

Mer information om inresa till Sverige efter utlandsvistelse hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller om mitt barn som går i förskolan har symtom?

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Region Jämtland Härjedalens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller om mitt barn som går i grundskolan (förskoleklass-åk 9) har symtom?

Svar: Om ett barn i förskoleklass eller högre årskurs har symtom bör vårdnadshavare boka tid för provtagning. Tidsbokning sker via 1177.se.

Om provtagningen visar att barnet har covid-19
Om testet visar att barnet har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan om barnet har blivit friskt och minst sju dygn har gått sedan barnet fick symtom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att barnet i övrigt känner sig friskt.

Om provtagningen visar att barnet inte har covid-19
Om barnet tagit ett PCR-test som visar att hen inte har covid-19 kan barnet gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när hen är frisk.
Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller om barnet tagit ett antigentest (snabbtest)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning
Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning gäller följande rekommendationer (samma rekommendationer som för barn i förskola):
- Har barnet symtom i mindre än ett dygn: barnet ska stanna hemma i två dagar
- Har barnet symtom i mer än ett dygn: barnet ska stanna hemma i sju dagar, varav de två sista dagarna ska vara symtomfria (barnet kan ses som symtomfri även om barnet har kvar enstaka lätta symtom, till exempel lätt hosta eller snuva).

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Region Jämtland Härjedalens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om en familjemedlem har provtagits för covid-19, vilka ska stanna hemma från förskola/skola då?

Svar: Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Region Jämtland Härjedalens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Vad gäller om en familjemedlem har bekräftad covid-19?

Svar: Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Region Jämtland Härjedalens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Om vårt barn som går på förskolan har symtom, får barnets syskon komma på förskolan/skolan?

Svar: Om ett barn har symptom så ska även syskon stanna hemma från förskolan. Även om de är symptomfria. 
Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Region Jämtland Härjedalens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Om ingen smitta finns i hushållet ska du som vanligt tänka på att hålla avstånd och vara noga med handhygien. Om du har symptom får du inte lämna och hämta ditt barn i förskola eller skola. Vid bekräftad covid-19-smitta i hushållet ska barnet vara hemma. Du får alltså inte lämna barnet på förskolan.

Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om smitta finns i hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har blivit permitterad/eller arbetar deltid/studerar på deltid. Får mina barn gå till förskola och fritidshem ändå?

Svar: När det gäller förskola så får barn vars vårdnadshavare arbetar deltid, är permitterade på deltid eller studerar på deltid erbjudas omsorg i den omfattning vårdnadshavarens arbetstid eller studietid, plus restid kräver. Det vill säga om vårdnadshavaren är ledig ska också barnet vara det. Detta gäller från 17 maj till 31 augusti.

När det gäller fritidshem så får elever vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon, arbetssökande eller permitterade inte använda sin plats under perioden 17 maj till den 31 augusti. (Eleverna behåller dock sin plats men behöver inte betala för den).

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i Tempus.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Jag är arbetslös. Får mina barn gå till förskola och fritidshem ändå?

Svar: När det gäller förskola så erbjuds barn vars vårdnadshavare är arbetssökande 15 timmar i veckan. Detta gäller från 17 maj till 31 augusti.

När det gäller fritidshem så får elever vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon, arbetssökande eller permitterade på heltid inte använda sin plats under perioden 17 maj till den 31 augusti. (Eleverna behåller dock sin plats men behöver inte betala för den).

Om du som vårdnadshavare blivit arbetslös så ska du meddela ditt nya behov i Tempus.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Jag är föräldraledig med syskon. Får mina barn gå till fritidshem ändå?

Svar: När det gäller fritidshem så får elever vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon, arbetssökande eller permitterade inte använda sin plats under perioden 17 maj till den 31 augusti. (Eleverna behåller dock sin plats men behöver inte betala för den).

Om det gäller dig ska du meddela ditt nya behov i Tempus.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, till exempel på grund av epidemi/pandemi, så att vårdnadshavare inte kan nyttja sin plats ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Kommer förskolor och grundskolor att stänga?

Svar: I dagsläget är förskolorna och grundskolorna öppna. Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för att via behov kunna stänga förskolor och grundskolor och bedriva distansundervisning för skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med frågan för att på bästa sätt säkerställa att elever vid grundskolan ska få en god utbildning även under ändrade förutsättningar.

Delvis distansundervisning sker på vissa högstadieskolor

Från och med 11 januari 2021 har Regeringen beslutat att ge högstadieskolor möjlighet vid behov erbjuda distans­undervisning.

Skolorna i Östersunds kommun har olika förutsättningar att bedriva undervisning, till exempel vad gäller trängsel i skollokaler eller kollektiv­trafik. Alla skolor gör därför en egen risk- och konsekvens­analys för att identifiera lämpliga åtgärder - där distans­undervisning kan vara en åtgärd om behov finns.

Skolorna kommer därför ha olika lösningar beroende på skolans behov. En del skolor kan komma att ha delvis distans­undervisning medan andra inte är i behov av det, utan fortsatt kommer erbjuda under­visning på plats i skolan. Observera att ordinarie verksamhet gäller tills dess att eventuella andra besked kommer från skolan.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Du som vårdnadshavare har blivit ombedd att fråga din arbetsgivare om du har en samhällsviktig tjänst eller inte. Detta har kommunen bett om för att alla vårdnads­havare ska vara redo att vid behov rapportera in att ens barn behöver omsorg i händelse av att ens förskola/­skola skulle behöva stänga på grund av corona­viruset. I händelse av att förskolor eller skolor skulle stänga kommer du som har samhällsviktig tjänst få rapportera in ditt barns behov* av omsorg. Därefter får du veta om du har rätt till omsorg.

*Båda vårdnadshavarna ska ha samhällsviktiga tjänster och omsorg ska inte gå att ordna på annat sätt för att dina barn ska vara berättigade till omsorg.

I dagsläget är det inte aktuellt att anmäla barn till förskola och fritidshem, eftersom det inte finns något beslut om att skolor eller förskolor ska stänga. Mer information kommer gå ut till samtliga vårdnadshavare om det blir aktuellt.

Fram tills dess finns information kring samhällsviktiga tjänster hos MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra. Är vi osäkra så kommer vi be om ett skriftligt intyg från arbetsgivare, men det är endast i undantagsfall.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer lanseras först när en stängning blir aktuellt. I dagsläget finns inget beslut om generell stängning av förskolor och skolor i Östersunds kommun. Du som vårdnadshavare ska inte anmäla behov av barnomsorg än.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad gäller i skolmatsalarna där elever tar mat själva från en matbuffé?

Svar: Riksdagen tog den 17 juni 2020 beslut om lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att om man serverar mat till en på förhand bestämd krets människor, exempelvis personalrestauranger och skolmatsalar, så omfattas man inte av lagen.

Det innebär att det nu inte är några särskilda regler för måltidssituationen på skola och förskola. Det som gäller på skolan/förskolan i klassrum, lekrum, i korridorer, på raster och så vidare gäller även i matsalen. Och det som gäller är Folkhälsomyndighetens råd till skola, förskola och gymnasium samt föreskriften HSLF-FS 2020:12.

Dessa åtgärder gäller för närvarande inom Måltidsservices verksamheter

 • Vi behåller avståndsmarkeringar på golven i matsalarna
 • Vi behåller anslag/informationsplanscher om smittspridning i matsalar och kök
 • Vi behåller rutinen kring förhöjd hygien i köken

Vad innebär tillträdesförbud till kommunens skollokaler?

Svar: Det råder besöksförbud i kommunens förskolor / fritidshem / grundskolor / grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att utföra i lokalerna. Rektor är ytterst ansvarig och beslutar om vem/vilka som är behöriga att vistas i våra lokaler. 

 • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
 • Alla andra personer är förbjudna att vistas i lokalerna tills vidare. Våra skolor hålls öppna tills något annat beslut tas.

Övriga verksamheter

Kommer fritidsgårdarna vara öppna som vanligt?

Svar: Fritidsgårdarna håller öppet som vanligt för ungdomarna med ordinarie öppettider. Vi har fortsättningsvis en corona-anpassad verksamhet med vissa begränsningar, till exempel antal personer per rum. Fritidsgårdarna fortsätter arbeta vidare med de digitala mötesplatser som ska finnas parallellt med de fysiska mötesplatserna.

Kontakta gärna närmaste gård för mer information.

Kontaktuppgifter till fritidsgårdarna

Hur påverkas Kulturskolans verksamhet?

Svar: Kulturskolan öppnar för enskild undervisning igen tisdagen den 26 januari. Grupper, ensembler, Kultursverkstad och verksamhet i klass ute på skolorna pausas fram till den 7 februari. Alla vårdnadshavare har fått mejl om detta till den mejladress som finns registrerad i Kulturskolans elevregister.

Kontaktuppgifter till Kulturskolan

För arbetssökande

Jag har blivit varslad/uppsagd eller söker jobb av annan anledning, har ni några lediga jobb som jag kan söka?

Svar: Om du vill söka jobb kan du se vilka lediga jobb som finns i Östersunds kommun och söka dem på vår webbplats eller på Leva i Östersund.

För 70+, riskgrupper och personer med funktionsnedsättning

Hjälp med inköp för riskgrupper

Kan jag få hjälp med att göra inköp av mat, mediciner och annat?

Svar: Ja, du kan få hjälp med inköp av mat, hygienartiklar och medicin genom kommunens samarbete med Röda Korset.

Klarar du av att använda e-tjänsten så gör gärna det. Annars går det också bra att ringa på telefonnumret nedan.

När du har anmält dig skickar vi din förfrågan vidare till Röda Korsetlänk till annan webbplats som har i uppdrag att koordinera frivilliginsatserna. Ha inköpslistan redo! Vår ambition är att leverera varorna till dig inom två dygn på vardagar.

Kostar det något att få hjälp att göra inköp?

Svar: Nej. Det är frivilliga som sköter kontakten med dig och gör inköp av mat, hygienartiklar och medicin. Hemleveransen är gratis.

Hur och när betalar jag för varorna?

Svar: Med swish, med faktura eller genom kontoöverföring i bank. Olika affärer har olika lösningar. Du betalar först när du fått varorna.

Hur snabbt får jag varorna, från att jag beställt dem?

Svar: Röda korset har som ambition att leverera varorna inom två dygn efter att du har beställt dem (på vardagar).

Vilken affär handlar ni på och hur vet jag att ni handlar så billigt som möjligt?

Svar: Röda korset försöker handla på den affär du önskar. De är dock begränsade av att handla med affärer som tar swish eller faktura eftersom de inte hanterar kontanter eller kort.

Röda korset jämför inte priser och kan inte garantera att man handlar så billigt som möjligt. Det är frivilliga som handlar på sin fritid och försöker lösa allt på bästa sätt, men man försöker använda tiden effektivt för att så många som möjligt ska få hjälp.

Stöd under isoleringen

Vart kan jag vända mig om jag känner mig ensam?

Svar: I samband med coronaviruset har kommunens kuratorer öppnat en samtalslinje för dig som behöver någon att prata med.

Observera att denna samtalslinje inte är någon sjukvårds­rådgivning, endast samtalsstöd.

Kuratorerna finns tillgängliga på telefon;

 • måndag-torsdag 10-15
 • fredag 10-14

Om du inte får svar går det bra att lämna meddelande på röstbrevlåda så ringer de upp så snart de kan.

Cecilia Barcheus Bergman, telefon: 063-14 37 80
Helena Söderlund, telefon: 063-14 02 83

Mer tips om samtalsstöd och saker du kan göra för att må bra under isoleringen hittar du på sidan Tips för dig 70+ under coronakrisen

Var kan jag få stöd som anhörig när jag har en närstående med demens hemma?

Svar: Demensteamet finns till för anhörig till någon med sviktande minnesfunktion. De erbjuder anhörigstöd i grupp och individuellt, gör hembesök och håller föredrag. I deras uppdrag ingår att handleda och utbilda anhöriga kring demenssjukdom, bemötande och minneshjälpmedel.

Kontaktuppgifter:

Meta Aringstam, sjuksköterska, 063-14 46 45

Helena Söderlund, Kurator, 063-14 02 83

Åsa Hannerz, Arbetsterapeut, 063-14 31 40

Öppet vardagar klockan 8.00-17.00. Om de inte svarar går det bra att lämna meddelande på röstbrevlåda så ringer de upp så snart de kan.

Besök på boenden

Får jag besöka ett särskilt boende eller LSS-boende där det finns personer över 70 år?

Svar: Den 1 oktober upphörde besöksförbudet inom särskilda boendeformer, men pandemin är inte över.

Läs mer om hur du kan hålla kontakten utan fysiska besöklänk till annan webbplats

Om du besöker någon person vid särskilt boende eller i LSS-bostad för äldre är det följande riktlinjer som gäller:

 • Du ska kontakta ansvarig chef för att planera och boka besöket under vardagar dagtid. Besöket kan genomföras på dagtid, kväll eller helg men det ska vara bokat och godkänt under vardagstid.
 • Du får inte ha några förkylningssymtom vid besöket.
 • Ytterdörren till boendet är låst när du kommer och personal kommer att fråga dig om du har några symtom enligt en speciell checklista.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket.
 • Du ska använda munskydd under besöket efter anvisning av personal.
 • Du ska gå direkt till den du ska besöka och vara i personens lägenhet. Du får inte vistas i några andra personers lägenheter eller allmänna utrymmen. Håll fysiskt distans.
 • Om du vistas utomhus till exempel går en promenad med den som bor på särskilt boende, ska du hålla fysisk distans.

Besök hos färdigvaccinerade

För personer som fått 2 doser vaccin för mer än 3 veckor sedan gäller följande:

 • Vaccintionen gör det möjligt att ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder som exempelvis munskydd
 • Besökare ska även fortsatt ha god handhygien
 • Det går bra att komma sina anhöriga fysiskt nära en kort stund, för exempelvis en kram, men rekommendationen är fortfarande att hålla 2 meters avstånd
 • OBS! Munskydd och andra restriktioner gäller även fortsatt i gemensamma utrymmen och till/från den egna lägenheten

Får jag besöka ett LSS-boende där det inte bor någon över 70 år?

Svar: När det gäller besök på boenden där det bor personer under 70 år ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att:

 • du ska vara helt symtomfri,
 • hålla avstånd,
 • tvätta händerna

Besöket sker i din närståendes lägenhet eller annan angiven plats. Känner du dig osäker på vad som gäller för det boende du ska besöka är du välkommen att kontakta enhetschef för boendet.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Vad gör hemtjänsten för att begränsa antalet personal som besöker en och samma vårdtagare/medborgare?

Svar: Hemtjänsten arbetar alltid med att ha så hög kontinuitet som möjligt. Det vill säga att så få medarbetare som möjligt arbetar mot samma medborgare.

När det är smitta (till exempel vinterkräksjuka, covid-19 och så vidare) så genomför man ”kohort-vård”. Det innebär att personal som besöker smittade inte går in till friska medborgare. Vi har också högt fokus på våra basala hygienrutiner.

Skyddar sig hemtjänstpersonalen med handsprit vid hembesök?

Svar: Ja det gör de. Hemtjänstpersonalen har alltid (även i vanliga fall) tillgång till, och ska alltid använda, handsprit när de besöker medborgare.

Varför använder inte all personal inom vård och omsorg munskydd i tjänst?

Svar: Munskydd används i förebyggande syfte av personal när tillräckligt avstånd inte kan hållas till den person som behöver vård/omsorg. Munskydden används inom vård-och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning för kommunens vård- och omsorgspersonal?

Svar: Vård- och omsorgspersonalen använder full skyddsutrustning så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare.

Det finns god tillgång till skyddsutrustning i Vård- och omsorgsförvaltningens lager och lagret fylls på kontinuerligt.

I filmen nedan får du möta några av kommunens medarbetare som fixade skyddsutrustning dygnet runt under den mest hektiska perioden i våras.

Hur blir det med färdtjänstresor?

Svar: Med anledning av covid-19 så fattades ett ordförandebeslut i Tekniska nämnden om att vi låter färdtjänstresande åka färdtjänsttaxi ensamma. Detta då vi tolkar dem som en riskgrupp. Östersunds taxi har fått dessa riktlinjer. Beslutet gäller från och med 23 mars 2020.

Är kommunens mötesplatser (för i huvudsak äldre och personer med funktionsnedsättning) öppna?

Svar: Mötesplatserna är öppna men med fortsatta restriktioner.

De grundläggande restriktionerna gäller även för dig som är vaccinerad:

 • Stanna hemma vid symptom
 • Håll avstånd till andra
 • Tvätta händerna

Kontakta mötesplatsledaren för information om vilka aktiviteter vi har just nu.

Inför besöket behöver du föranmäla dig.

Läs mer om mötesplatserna för i huvudsak äldreöppnas i nytt fönster

Håller Daglig verksamhet öppet?

Svar: Daglig verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har hållit stängt sen 14 april.

Från och med 1 juli delöppnade Daglig verksamhet för vissa medborgare med självständig placering - det vill säga steg 3. Från och med 1 september delöppnade kommunen successivt fler Dagliga verksamheter både i steg 1 och 3.

Från och med 2 november startar även Daglig verksamhet steg 2 successivt.

Läs mer här om successiv öppning av Daglig verksamhet

Läs mer om Daglig verksamhet

För företagare

Hitta information

Vem på kommunen kan jag kontakta om jag har frågor om företagande och näringsliv?

Svar: Då kan du kontakta kommunens näringslivskontor. Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivninglänk till annan webbplats

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Var kan jag hitta mer information som kan hjälpa mig och mina medarbetare i samband med corona?

Svar:

 • Almilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Regeringen har fattat beslut att öka Almis lånefond där företag kan få utökat stöd.
 • Arbetsrättsliga frågor
  Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
 • Bygga, bo och miljö
  Om du behöver ta kontakt när det gäller el, miljö, avfall med mera finns snabba länkar här.
 • Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
  Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Företagarnalänk till annan webbplats
  Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
 • Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om bland annat sjuklönekostnader, karensavdrag, smittbärarpenning, sjukpenning, vård av sjukt barn med mera.
 • Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Här finns samlad information som berör corona-pandemin där företag kan få hjälp.
 • Krisinformation.selänk till annan webbplats
  Krisinformation från svenska myndigheter.
 • Regeringskanslietlänk till annan webbplats
  Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
 • Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter).
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
  Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Information om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.
 • Verksamt.selänk till annan webbplats
  Verksamt.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Ekonomiskt stöd

Mitt företag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare för utökade låne- och garantimöjligheter?

Svar: Regeringen har presenterat åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

 • Lånegaranti
  Regeringen föreslår att små och medelstora företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter ska få möjlighet till statlig lånegaranti.
  Läs mer om lånegaranti på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Almi
  För att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Almi får också extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.
  Läs mer om lånefonden på Almis webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Svensk Exportkredit
  Svensk Exportkredits låneram ökas och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.
  Läs mer på Svensk Exportkreditlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Exportkreditnämnden
  Exportkreditnämndens har nya garantier för företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.
  Läs mer på Exportkreditnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Riksbanken
  Riksbanken meddelat att de lånar ut mer pengar till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.
  Läs mer i Riksbankens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Företagsakuten
  Riksgälden ställer ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen.
  Läs mer om Företagsakuten hos Riksgäldenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan krisdrabbade företag söka ekonomiskt bidrag hos kommunen?

Svar: Kommunen har inga bidrag som krisdrabbade företag kan söka. Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en bra sammanställning för dig som företagare på alla åtgärder som tillfälligt beslutats med anledning av coronaviruset.

Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för första och andra kvartalet 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Läs mer om förslaget i regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av mat

Vad är det för regler som gäller för restaurang, café och bar?

Den första mars 2021 ändrades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Vi vill här försöka reda ut vad som gäller just nu.länk till annan webbplats


Svar: Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lagstiftning som reglerar trängsel på restauranger, caféer och liknande. Den nya lagen heter Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att kommunerna nu tar över ansvaret för tillsyn av serveringar från smittskyddsläkare. Utifrån lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37).länk till annan webbplats

Vem gäller reglerna för?

Reglerna gäller för den som driver ett serveringsställe. Med serveringsställe menas en plats där det bedrivs näringsverksamhet som består av att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på plats. Ordet näringsverksamhet tar sikte på att syftet med verksamheten är att gå med vinst.

Förändringar i regelverket

Den 1 mars 2021 ändrades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37). Nedan anges de mest betydande förändringarna:

 • Serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20:30 och 05:00. Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, alltså avhämtning/take away.
 • På serveringsställen som är en del av en handelsplats, och inte endast kan nås via egna entréer, gäller i dagsläget detta:
  - Ett sällskap får högst bestå av en person. Barn eller andra personer i behov av stöd är undantagna från smittskyddsåtgärden.

Bakgrunden till regeländringen finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2) som i sin 5§ anger att handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än en person inte besöker handelsplatsen samtidigt.

För övriga serveringsställen som inte ligger på en handelsplats gäller fortsatt fyra personer per sällskap.

Ytterligare information angående ovanstående finns i miljö och hälsas informationsfolder.

För mer information:

Om du har frågor eller funderingar är du också välkommen att kontakta Miljö och Hälsa på telefon 063-14 30 00 eller e-post miljoochhalsa@ostersund.se

Anslag:

Anslag att skriva ut om hur gäster kan minska smittspridning:

Håll säkert avstånd och undvik att smitta andraPDF


Mitt företag vill erbjuda hemleverans av mat. Vad ska vi tänka på?

Svar: Om ditt företag vill erbjuda hemleverans av mat är det viktigt att du skyddar livsmedlen och säkerställer säker hantering även under transporten. Här följer några punkter som ni livsmedelsföretagare behöver komma ihåg när det gäller just hemkörning:

 • Maten ska vara packad eller omsluten på ett sätt så att den skyddas mot kontaminering (förorening).
 • Ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Den får inte leda till att livsmedel transporteras i för hög eller för låg temperatur. Vid kortare transporter kan det för varm mat räcka med en värmeisolerande väska och för kall mat en isolerad låda med kylklamp.
 • Livsmedelsverksamheten ska alltid kunna svara på frågor om matens innehåll. Du behöver särskilt säkerställa att du kan återge allergener korrekt till din kund.
 • Ett företag som fraktar livsmedel kontinuerligt och organiserat är att betrakta som livsmedelsföretag och får inte lov att bedrivas utan att först ha anmält verksamheten till Miljö och hälsa.

Hör av dig till oss på Miljö och hälsa om du vill komma igång med hemleverans på 063‑14 30 00 knappval 3.

Personalfrågor

Hur gör jag för att avgöra om min medarbetare är samhällsviktig?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om du som arbetsgivare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska du vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid arbetsrättsliga frågor?

Vart vänder jag mig som företagare vid frågor om sjuklönekostnader, karensavdrag, vård av sjukt barn med mera?

Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om reglerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minska smittspridning

Vad bör butiker, köpcentrum och gallerior göra för att minska smittspridningen?

Svar: Från och med 10 januari gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Lagen reglerar nedanstående områden:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för privata sammankomster
 • Badhus, gym- och sportanläggningar
 • Handelsplatser

Länsstyrelsen kontrollerar att regler kopplade till lagen följs. Har du som företagare funderingar, så är du välkommen att vända dig till Länsstyrelsen.

För föreningar

Utöva idrott

Kan vi som förening fortfarande boka idrotts- och träningsanläggningar för ordinarie träningar?

Svar: Elittävlande och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare får boka idrottsytor inomhus. Däremot fortsätter de att vara stängda för allmänheten. Begränsningar finns för maxantal som kan vistas i en lokal samtidigt. Alla omklädningsrum är fortsatt stängda.

Idrottsanläggningar utomhus är fortsatt öppna.

Kan vi hålla mindre träningsmatcher och mindre idrottsarrangemang?

Svar: Enligt Folkhälsomyndigheten bör föreningar inom idrott avstå från att ordna/delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Rådet gäller all slags idrott, oavsett lagidrott/individuell idrott eller kontakatidrotter kontra icke-kontaktidrotter.

För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses

 1. för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och
 2. för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Om föreningarna vill nyttja kommunens ytor/anläggningar för matcher behöver de fortsatt göra en riskbedömning i vår e-tjänst.

Vad bör föreningar som har planerade årsmöten göra för att minska smittspridningen?

Svar: Den 1 april 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer till ideella föreningar att de bör skjuta upp årsmöten och liknande om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Om en förening måste hålla årsmöten eller andra föreningsmöten rekommenderar Folkhälsomyndigheten att föreningen använder digital teknik för att minska risken för smittspridning av covid-19 i samhället.

Ekonomiskt stöd

Min förening har svårt att betala anläggningshyror med anledning av coronaviruset, vad ska vi göra?

Svar: Föreningar som har svårt att kunna betala hyror för lokaler och arenor är välkomna att söka om anstånd eller avbetalningsplan hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan görs till foreningsservice@ostersund.se.

Privatpersoner som behöver hjälp med anstånd eller avbetalningsplan kan alltid kontakta kommunens Kundcenter på kundcenter@ostersund.se eller 063-14 30 00.

För hushåll

Avfall, återvinning och sophämtning

Jag är hemma mer nu och får så mycket sopor att soptunnan blir full - hur ska jag göra?

Svar: Om du är hemma mer, då blir det mer sopor hemma. Tänk på att sortera ditt avfall rätt. Sortera ut matavfallet och töm den tunnan varje gång. Förpackningar och tidningar ska till återvinning. Ju bättre du sorterar desto mindre avfall går till förbränning och sopkärlet räcker till.

Kan mina sopor smitta?

Svar: Risken är liten om du förpackar mat och restavfall i påsar som du knyter till innan du lägger den i soptunnan. Var särskilt noggrann om någon i hushållet är sjuk. Matavfallet ska vara i en påse för matavfall.

Se till att locket på soptunnorna stängs. Om locket till soptunnan inte går igen kan fåglar komma åt soporna och sprida ut dem. Och sophämtaren kan få direktkontakt med avfallet.

Kan jag besöka återvinningscentralen?

Svar: Du är välkommen till återvinningscentralen om du är frisk och kry. Men begränsa dina besök till återvinningscentralen. Håll avstånd när du är på återvinningscentralen och låt barnen vänta i bilen. Försök att undvika köer. Runt lunch är det många besökare, så planera att komma tidigare eller senare.

Finns det någon särskild tid för mig som tillhör riskgrupp att besöka återvinningscentralerna?

Svar: Nej tyvärr. Tänk på att det kan vara kö direkt på morgonen klockan 9, runt lunch och en stund på kvällen. Det är också fler besökare på måndagar och lördagar än resten av veckan.

Kan jag lämna saker till bistånd på återvinningscentralen?

Svar: Ja, biståndskuren är öppen igen för inlämning av hela och rena prylar som du vill skänka till bistånd.

Mina påsar för matavfall är slut, var kan jag hämta nya?

Svar: Du kan hämta påsar på återvinningscentralerna, där finns det påsar för matavfall, liksom på kundcenter.

Flerbostadshus kan beställa leverans av påsar till matavfall:
Beställ utkörning av kompostpåsar (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag minska mina avfallskostnader?

Svar: Ja, var noggrann med att sortera ut matavfallet, den tunnan kan du ställa ut vid varje tömning utan att öka dina kostnader. Men det är viktigt att det bara är matavfall och rätt påsar!

Det kostar 75 kronor per gång att tömma soptunnan till förbränning, så se till att det inte är förpackningar eller matavfall i den. Förpackningarna kan du lämna på återvinningsstationen.

Du kan få dela upp fakturorna, hör av dig till Kundcenter 063-14 30 00.

Vatten och avlopp

Kan det bli problem med vattenförsörjningen?

Svar: Nej, det ska inte bli några problem med vatten­försörjningen som beror på corona­situationen. Branch­organisationen Svenskt Vatten ser inga leverans- eller produktions­­problem gällande kemikalier för produktion av vatten. Det gör inte vi heller när vi har kontakt med våra leverantörer.

Vattenmätaren hos mig är gammal - kommer ni att byta den nu?

Svar: Vi byter helst gamla vattenmätare under barmarksperioden så nu under vintern kommer endast några få byten att bli gjorda. Vi återupptar arbetet i vår. Vid alla byten utgår vi från de rekommendationer som är aktuella.

Mer information om byte av vattenmätare

Kan jag minska mina vattenkostnader?

Svar: Ja. Du kan spara på vatten och hålla nere kostnaden. Låt inte vattnet stå och rinna vare sig när du diskar eller när du borstar tänderna. Använd inte kranvatten till att vattna i trädgården.

Du kan få dela upp fakturorna, hör av dig till Kundcenter 063-14 30 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-10