Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2019-08-20

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-20 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-08-20

Paragrafer:

§§ 176 - 203

Tillkännagivandet publicerades:

2019-08-28

Tillkännagivandet tas bort:

2019-0919

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2019-08-28