Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019-08-28, sekretess

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde, sekretess 2019-08-28 är nu justerat.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-08-28

Paragrafer:

§§ 199 - 221

Tillkännagivandet publicerades:

2019-08-29

Tillkännagivandet tas bort:

2019-09-20

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2019-08-29