Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2019-08-28

Protokollet från miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2019-08-28 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten enligt kommunallagen måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-08-28

Paragrafer:

§§ 153-179

Tillkännagivandet publicerades:

2019-08-30

Tillkännagivandet tas bort:

2019-09-23

Protokollet förvaras:

samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2019-08-30