Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2019-08-28

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2019-08-28 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-08-28

Paragrafer:

§§ 83 - 94

Tillkännagivandet publicerades:

2019-08-29

Tillkännagivandet tas bort:

2019-09-23

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2019-08-30