Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Miljö- och samhällsnämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Teknisk förvaltning, Entreprenadenheten har enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Miljö- och samhällsnämnden, flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats: Trådvägen 10, 831 51 Östersund.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

TRA-939

Fabrikat:

Volvo

Ursprunglig uppställningsplats:

Skylvägen 5-59

Fordon hämtas senast:

2020-01-09

Kungörelsen publicerades:

2019-10-09

Kungörelsen tas bort:

2020-01-09

Sidan uppdaterad 2019-10-09