Justerat protokoll från gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2019-10-21

Protokollet från gemensam nämnd för upphandlingssamverkans sammanträde 2019-10-21 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Sammanträdesdatum:

2019-10-21

Paragrafer:

§14-18

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-21

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-13

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, rådhuset

Sidan uppdaterad 2019-10-21