Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-10-16

Protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-10-16 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Paragrafer:

§65-66

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-21

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-12

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2019-10-21