Justerat protokoll från finans- och ledningsutskottet 2019-10-22

Protokollet från finans- och ledningsutskottets sammanträde 2019-10-22 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Finans- och ledningsutskottet

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Paragrafer:

§§ 39-44

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-23

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-13

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2019-10-23