Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2019-10-23, sekretess

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde
2019-10-23 är nu justerat.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-23

Paragrafer:

§§ 254 - 281

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-23

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-15

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2019-10-23