Justerat protokoll från gemensamma överförmyndarnämnden 2019-10-24

Protokollet från gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde 2019-10-24 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-24

Paragrafer:

§38-38

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-25

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-15

Protokollet förvaras:

Överförmyndarnämndens kansli

Aktuella handlingar:

Protokoll gemensam överförmyndarnämnde 2019-10-24

Sidan uppdaterad 2019-10-25