Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2019-10-22

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2019-10-22 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Paragrafer:

§ 35-38

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-22

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-19

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2019-10-28