Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-24

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-10-24 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-24

Paragrafer:

§ 76-81

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-31

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-21

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen, Tavelbäcksvägen 2

Sidan uppdaterad 2019-10-30