Justerat protokoll från Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-30

Protokollet från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-10-30 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-30

Paragrafer:

§ 74

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-31

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-22

Protokollet förvaras:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2019-10-31