Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-05, § 254

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05, § 254 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-11-05

Paragrafer:

§ 254

Tillkännagivandet publicerades:

2019-11-05

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-27

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2019-11-05