Justerat protokoll från Samordningsförbundet i Jämtlands län 2019-10-28

Protokollet från Samordningsförbundet i Jämtlands län sammanträde 2019-10-28 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sammanträdesdatum:

2019-10-28

Paragrafer:

§27-30

Tillkännagivandet publicerades:

2019-11-08

Tillkännagivandet tas bort:

2019-12-02

Protokollet förvaras:

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sidan uppdaterad 2019-11-08