Justerat protokoll från finans- och ledningsutskottet 2019-11-19

Protokollet från finans- och ledningsutskottets sammanträde 2019-11-19 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Finans- och ledningsutskottet

Sammanträdesdatum:

2019-11-19

Paragrafer:

§§ 45-48

Tillkännagivandet publicerades:

2019-11-20

Tillkännagivandet tas bort:

2019-12-12

Protokollet förvaras:

Frösörummet

Sidan uppdaterad 2019-11-20