Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2019-11-20, sekretess

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2019-11-20 är nu justerat.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-20

Paragrafer:

§§ 283 - 312

Tillkännagivandet publicerades:

2019-11-21

Tillkännagivandet tas bort:

2019-12-13

Protokollet förvaras:

Sociakl. och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2019-11-21