Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden 
2019-11-20

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2019-11-20 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-20

Paragrafer:

§§ 116 -123

Tillkännagivandet publicerades:

2019-11-25

Tillkännagivandet tas bort:

2019-12-18

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen stab

Sidan uppdaterad 2019-11-25