Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2019-11-19

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2019-11-19 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2019-11-19

Paragrafer:

§ 39-40

Tillkännagivandet publicerades:

2019-11-27

Tillkännagivandet tas bort:

2019-12-19

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2019-11-27