Justerat protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-21

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-21 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-11-21

Paragrafer:

§ 217-240

Tillkännagivandet publicerades:

2019-11-28

Tillkännagivandet tas bort:

2019-12-21

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2019-11-28