Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Tekniska nämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Teknisk förvaltning, Entreprenadenheten har enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Tekniska nämnden, flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats: Trådvägen 10, 831 51 Östersund.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

ADP-881

Fabrikat:

Mercedes-Benz

Ursprunglig uppställningsplats:

Skylvägen 1-29

Fordon hämtas senast:

2020-03-13

Kungörelsen publicerades:

2019-12-13

Kungörelsen tas bort:

2020-03-13

Sidan uppdaterad 2020-01-08