Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2020-02-04

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-04 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-02-04

Paragrafer:

§§ 22-44

Tillkännagivandet publicerades:

2020-02-11

Tillkännagivandet tas bort:

2020-03-04

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2020-02-11