Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2020-02-20

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2020-02-20 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2020-02-20

Paragrafer:

§ 3-4

Tillkännagivandet publicerades:

2020-03-09

Tillkännagivandet tas bort:

2020-03-31

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2020-03-09