Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-03-13, sekretess

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-03-13, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-13

Paragrafer:

§ 51

Tillkännagivandet publicerades:

2020-03-13

Tillkännagivandet tas bort:

2020-04-06

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2020-03-13