Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-03-18, sekretess

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-03-18, sekretess är nu justerat.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-18

Paragrafer:

§§ 52 - 83

Tillkännagivandet publicerades:

2020-03-19

Tillkännagivandet tas bort:

2020-04-10

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2020-03-19