Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-03-18

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-03-18 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-18

Paragrafer:

§§ 24 - 37

Tillkännagivandet publicerades:

2020-03-20

Tillkännagivandet tas bort:

2020-04-13

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2020-03-20