Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2020-03-23

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2020-03-23 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2020-03-23

Paragrafer:

§ 5-6

Tillkännagivandet publicerades:

2020-03-24

Tillkännagivandet tas bort:

2020-04-15

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2020-03-24