Justerat protokoll från kommunfullmäktige 2020-03-24

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-24 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-03-24

Paragrafer:

§§ 19-38

Tillkännagivandet publicerades:

2020-03-25

Tillkännagivandet tas bort:

2020-04-16

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2020-03-25