Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Miljö- och samhällsnämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Teknisk förvaltning, Entreprenadenheten har enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Miljö- och samhällsnämnden, flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats: Trådvägen 10, 831 51 Östersund.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

WRB-487

Fabrikat:

VW Passat

Ursprunglig uppställningsplats:

Arågränd 2-28

Fordon hämtas senast:

2020-04-07

Kungörelsen publicerades:

2020-01-07

Kungörelsen tas bort:

2020-04-01

Sidan uppdaterad 2020-04-07