Kommunfullmäktige sammanträder 2020-06-17

Onsdag den 17 juni klockan 10.00 sammanträder kommunfullmäktige i Aulan på Österäng.

Tillkännagivande av sammanträde

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum och tid:

2020-06-17, klockan 10.00

Plats:

Aulan, Österäng

Tid för allmänhetens frågestund:

Det är ingen allmänhetens frågestund på detta sammanträde.

Sidan uppdaterad 2020-06-10