Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-06-18, sekretess

Protokollet från social-och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-06-18 är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-06-18

Paragrafer:

§§ 159 - 210

Tillkännagivandet publicerades:

2020-06-18

Tillkännagivandet tas bort:

2020-07-10

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet 2020-06-18 finns på papper

Sidan uppdaterad 2020-06-18