Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-18

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-06-18 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-06-18

Paragrafer:

§ 37

Tillkännagivandet publicerades:

2020-06-18

Tillkännagivandet tas bort:

2020-07-10

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen, Tavelbäcksvägen 2

Aktuella handlingar:

Protokoll Vård- och omsrogsnämnden 2020-06-18

Sidan uppdaterad 2020-06-18