Justerat protokoll från kommunrevisionen 2020-06-09

Protokollet från kommunrevisionens sammanträde 2020-06-09 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2020-06-09

Paragrafer:

§§ 22-23

Tillkännagivandet publicerades:

2020-06-23

Tillkännagivandet tas bort:

2020-07-15

Protokollet förvaras:

kommunledningsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokoll kommunreivisionen 2020-06-09

Sidan uppdaterad 2020-06-23