Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-06-18

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-06-18 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-06-18

Paragrafer:

§§ 68 -78

Tillkännagivandet publicerades:

2020-06-24

Tillkännagivandet tas bort:

2020-07-16

Protokollet förvaras:

social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2020-06-24