Justerat protokoll från Biblioteksstyrelsen 2020-06-25

Protokollet från Biblioteksstyrelsens sammanträde 2020-06-25 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Biblioteksstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-06-25

Paragrafer:

§1

Tillkännagivandet publicerades:

2020-06-25

Tillkännagivandet tas bort:

2020-07-17

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, rådhuset

Sidan uppdaterad 2020-06-25