Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Tekniska nämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Teknisk förvaltning, Entreprenadenheten har enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Tekniska nämnden, flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats: Trådvägen 10, 831 51 Östersund.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

NTT 788

Fabrikat:

Chevrolet

Ursprunglig uppställningsplats:

Växthusvägen, Östersund

Fordon hämtas senast:

2020-10-01

Kungörelsen publicerades:

2020-07-01

Kungörelsen tas bort:

2020-10-01

Sidan uppdaterad 2020-07-01