Dom Förvaltningsrätten i Härnösand 2020-07-06
Införande av avgifter för rullskidåkning på Östersunds skidstadion

Förvaltningsrätten i Härnösand har genom dom den 6 juli 2020 i mål nr 2502-18 upphävt beslut fattat av Kultur- och fritidsnämnden den 30 maj 2018.
Domen med tillhörande hänvisning om hur man överklagar hålls tillgänglig hos Östersunds kommun från och med den 13 juli 2020 till och med den 10 augusti 2020 då tidsfristen går ut för medlem i Östersunds kommun som vill överklaga domen.

Kungörelse

Ärende:

Dom Förvaltningsrätten i Härnösand

Beskrivning:

Dom Förvaltningsrätten i Härnösand 2020-07-06

Kungörelsen publicerades:

2020-07-13

Kungörelsen tas bort:

2020-08-10

Handlingen förvaras:

Kommunledningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2020-07-13