Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden 2020-07-16

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-07-16 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-07-16

Paragrafer:

§§ 214-215

Tillkännagivandet publicerades:

2020-07-16

Tillkännagivandet tas bort:

2020-08-10

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2020-07-16