Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-18 § 221

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-18, § 221 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-08-18

Paragrafer:

§ 221

Tillkännagivandet publicerades:

2020-08-18

Tillkännagivandet tas bort:

2020-09-09

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2020-08-18