Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2020-08-26

Protokollet från Miljö- och samhällsnämnden sammanträde 2020-08-26 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-08-26

Paragrafer:

§172-190

Tillkännagivandet publicerades:

2020-09-02

Tillkännagivandet tas bort:

2020-09-24

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2020-09-02