Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2020-08-31

Protokollet från [Nämnds] sammanträde 2020-08-31är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-08-31

Paragrafer:

§ 67-82

Tillkännagivandet publicerades:

2020-09-07

Tillkännagivandet tas bort:

2020-09-29

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Sidan uppdaterad 2020-09-07