Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2020-06-15

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2020-06-15 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2020-06-15

Paragrafer:

§ 11

Tillkännagivandet publicerades:

2020-09-08

Tillkännagivandet tas bort:

2020-09-30

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2020-09-08