Justerat protokoll från kommunfullmäktige 2020-09-04

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-04 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-09-04

Paragrafer:

§§ 134-178

Tillkännagivandet publicerades:

2020-09-11

Tillkännagivandet tas bort:

2020-10-03

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2020-09-11