Justerat protokoll från arvodesnämnden 2020-09-15

Protokollet från arvodesnämndens sammanträde 2020-09-15 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Arvodesnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-09-15

Paragrafer:

§§ 5-7

Tillkännagivandet publicerades:

2020-09-15

Tillkännagivandet tas bort:

2020-10-07

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Sidan uppdaterad 2020-09-15