Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2020-09-29

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-09-29 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-09-29

Paragrafer:

§§ 46-56

Tillkännagivandet publicerades:

2020-10-06

Tillkännagivandet tas bort:

2020-10-28

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2020-10-06